květen od 18. 5. do 25. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 18. 5. do 25. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, jejich rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Josefa Svačinu, manželku Boženu, staré rodiče, ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu + děti píší závěrečný test na faře
14.30 májová pobožnost
PO
19. 5.
Pondělí po 5. neděli velikonoční     
18.30 za Františka a Anastázii Sedláčkovy, dceru, dva syny, dva zetě a celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera    
   
ST
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi    
18.30 za Josefa Uhra, manželku Marii, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
22. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční  nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice 7.30 za rodiče Strakovy a staré rodiče z obou stran
   

23. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční  13,00 pohřební mše sv. za Jozefa Hlaváče a rozloučení s ním
18.30 za Pavla Třetinu, živou i zemřelou rodinu Třetinovu, Kovaříkovu a duše v očistci
SO
24. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční - den modliteb za církev v Číně - modlitba k Panně Marii v Še-Šan 7.30 za Marii Černou, manžela, rodiče, duše v očistci a celou zemřelou i živou rodinu
  úklid kostela - 3. skupina
14.30 svátost smíření dětí a příbuzných, rodiče, kmotři, strýcové a tety (přijede jeden cizí zpovědník)
NE
25. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Marii Netopilíkovu u příležitosti jejích nedožitých 100. narozenin, manžela, dceru a zetě s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za děti, které dnes poprvé přistoupí ke svatému přijímání a jejich rodiče
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. května 2014:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Ludmila Ciprysová, ulice Sokolská
  • - 80 let se dožívá pan Vít Straka, ulice  Masarykova

Oznámení:

  • - šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 25. 5. 2013, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
  • - příští neděli 25. 5. 2014 bude pravidelná sbírka na opravy našeho kostela, část sbírky bude dána na mříž. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • - po májové v 15.00 hod. jste zváni na Májové zpívání do Podlužanu
  •  

Národní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou

  • Na Národní pouť rodin můžete přijet už v pátek 29. srpna. Na večer je připraven jednoduchý program na Zelené hoře a na nádvoří zámku. V sobotu 30. srpna po dopolední mši svaté bude následovat bohatý program v celém areálu – hudební a divadelní vystoupení, přednášky pro rodiče, biblická zahrada pro děti, výtvarné dílničky, program pro mládež a další zajímavé programy pro celou rodinu. Všichni jste srdečně zváni! Podrobnosti o programu a organizačních záležitostech najdete na www.narodnipoutrodin.cz.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52