květen od 19. 5. do 26. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 19. 5. do 26. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19.5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za celou zemřelou rodinu Pyskatou a Hodonskou s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za rodinu Stráníkovu a Vališovu a jejich rodiče, za živou rodinu s prosbou o udravení, Boží požehnání a ochranu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum na zakončení velikonoční doby
PO
20.5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera    
18.00 za Anastázii Sedláčkovu, manžela, dva syny, dceru, zetě, snachu, staré rodiče z obou stran a za celou žijící rodinu
ÚT
21.5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi    
   
ST
22.5.
Středa 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    
18.00 za Miloslava a Jiřího Stýblovy, oboje staré rodiče, sestru Růženu, za duše v očistci, dar víry a Boží požehnání pro žijící rodinu
ČT
23.5.
Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 6.30 za farnost z nedělě 26.5.
   

24.5.
Pátek 7. týdne v mezidobí - den modliteb za církev v Číně - modlitba k Panně Marii v Še-Šan   od 15.00 hod. Noc kostelů - dle programu
17.20 za Žofii Fojtíkovu, manžela, Květu Horychovu, manžela a syna Jiřího s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
SO
25.5.
Sobota 7. týdne v mezidobí nebo sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sv. Řehoře VII., papeže, nebo sv. Marie Magdalény de Pazze, panny nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Jiřího Straku, sestru, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.00 Svátost smíření pro děti a rodiče před slavností 1. sv. příjímání
NE
26.5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za rodiče Šulákovy se vzpomínkou na patnácté výročí úmrtí, rodiče Šindarovy a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. května 2013:

Oznámení:

 • - Světový den modliteb za církev v Číně připadá na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. května. Kartičky s modlitbou Svatého otce Benedikta XVI. za církev v Číně jste dostali minulý rok.
 • - Po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Začíná liturgické mezidobí, první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.
 • - Uprémné Pán Bůh zaplˇať za vaši štědrost na sbírku pro CHARITU.
 • - příští neděli 26. 5. bude pravidelná sbírka na opravy našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Jak dále? aneb Mediální strategie církve v otázce majetkového narovnání

 • Na plenárním zasedání České biskupské konference, které proběhlo ve dnech 22. – 24. 4. 2013, byl projednán další postup v oblasti informování veřejnosti v otázkách majetkového narovnání. Na  plakáteku vzadu v kostele, který avizuje nejen základní teze dalšího směrování církve, ale představuje také logo a nové internetové stránky https://www.sluzbaverejnosti.cz, na kterých bude ČBK v nejbližší době zveřejňovat nové informace v rámci mediální strategie katolické církve v otázkách majetkového narovnání mezi církví a státem.
 • Kromě toho je na webových stránkách brněnského biskupství vytvořena rubrika „Jak dále? (po majetkovém narovnání)“ https://www.biskupstvi.cz/jak-dale, kde budou zveřejňovány konkrétní informace o výhledech a finančních plánech brněnské diecéze, o dlouhodobém horizontu i o nejbližších rozhodnutích, která na nás čekají.
 • Na e-mailovou adresu jak-dale@biskupstvi.cz mohou duchovní správci farností brněnské diecéze zasílat tematické zprávy o dění ve svých farnostech, aby tak přispěli k bohatšímu spektru informací pro věřící, ale také pro širokou veřejnost.
 • Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského

Děkanátní kolo Velkomoravské dobrodružství 2013 v Hodoníně

 • Milí garanti soutěže Velkomoravské dobrodružství, oznamuji Vám, že děkanátní kolo pro děkanství břeclavské ahodonínské se bude konat ve čtvrtek 23.5.2013 od 9.30 do cca 14 hodin na faře v Hodoníně (v Pastoračním středisku). Počítáme se všemi dětmi, které jste nahlásiliv registračních listinách. Bližší podrobné informace Vám podá Pavla Švirgová. Srdečně zdraví Marie Špačková.

Noc kostelů v naší farnosti

Hlavní program

 • 15:00 - 17:10               Po stopách Cyrila a Metoděje
 •                                         - dětské odpoledne (hry, soutěže, dětské tvořeníčko ...)
 • 17:00 - 17:20               Zapějte schóličko
 • 17:20 - 18:00               Mše svatá za organizátory a účastníky Noci kostelů
 • 18:00 - 18:05               A já prosím nechte zvony znít ...
 •                                         - zahájení Noci kostelů
 • 18:05 - 18:10               Úvodní slovéčko
 •                                         - seznámení s programem
 • 18:10 - 19:00                Odpuštění jako lékař vlastního "já"
 •                                         - vystoupení schóly
 • 19:00 - 19:30                Jak sa žilo 1.150 zim nazpátky
 •                                         - povídaní o Cyrilovi a Metodějovi
 • 19:30 - 20:30                Chrámový sbor se "nepředstavuje"
 •                                         - vystoupení chrámového sboru a mladých varhanic
 •                                         - chrámový sbor známe, ale všichni se na něj těšíme
 • 20:30 - 21:00                I papež je jen člověk
 • 21:00 - 21:30                Adorace při svíčkách
 • 21:30 - 21:40                A to je konec ... No tak to řekni: Tády, tády, dááá
 •                                         - ukončení Noci kostelů
 •  
 • Vedlejší program
 • 16:00 - 21:30                                Expozice knih a citátů
 •                                                    Výstava bohoslužebných materiálů
 •   
 • 15:00 - 17:00; 18:00 - 21:00           Něco malého k snědku
 • 18:00 - 21:00                                Farní výstava vín                                 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52