od 20.5. do 27.5. (21. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.5.
Slavnost Seslání Ducha svatého   8.00 Za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, zetě, rodiče,
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za Cyrila Bartoše, manželku Marii, oboje rodiče,
zetě, vnuka a živou rodinu
14.30 Májová pobožnost
PO
21.5.
Svátek Výročí posvěcení
katedrály
   
18.30 Za Františka a Marie Ciprysovy, celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
22.5.
     
   
ST
23.5.
     
 18.30 Za Oldřicha a Zdeňku Tučkovy, dceru Oldřišku,
celou živou a zemřelou rodinu
ČT
24.5.
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a  věčného kněze
   7.30 Za farní společenství
   

25.5.
     
 18.30 Za Ladislava Čekala, oboje rodiče, celou živou
a zemřelou rodinu
SO
26.5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze    7.30 na úmysl dárce
   
NE
27.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice    8.00 Za rodiče Strakovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
 10.00 Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání, rodiče,
sourozence a kmotry
 14.30 Májová pobožnost 

Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na Charitativní účely, plakátek je na vývěsce kostela.
    Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po,St,Pá) od 18.00 hodin,   
   v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových pobožnostech.

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 500,-Kč a 200,-Kč na opravu varhan,
   děkuji za dar.

» Setkání rodičů a dětí, které přistoupí k 1.svaté zpovědi a k 1.svatému přijímání bude
   v sobotu v 9.00 hodin v kostele (nácvik liturgie a svátost smíření.)

» Kostelní sbírka příští neděle bude na opravu varhan, děkuji za Vaši štědrost!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52