od 19.5. do 26.5. (21. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
19.5.
5. neděle velikonoční   8.00 Za Annu Bartošovou, manžela Stanislava, zetě,
rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za Růženu Bartošovou a manžela
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
14.30 Májová pobožnost
PO
20.5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze    
   
ÚT
21.5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály    
   
ST
22.5.
     
 18.30 Za Josefa a Rozálii Gajdovy,
dva syny a za celou živou rodinu
ČT
23.5.
   15.00 Pohřeb zemřelého Ladislava Koska
   

24.5.
     
 18.30 Za Boženu Paulíkovou, manžela Josefa
a celou živou a zemřelou rodinu
SO
25.5.
     7.30 Za...
   
NE
26.5.
6. neděle velikonoční    8.00 Za Josefa Uhra, manželku Marii, staré rodiče
s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 10.00 Za Čestmíra Mayera se vzpomínkou 10.výročí úmrtí,
celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu 
 14.30 Májová pobožnost 

Oznámení:

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti ve všední dny před večerní mší svatou,
   v tomto týdnu ve středu a v pátek od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.
   Všichni jste srdečně zváni! Dnes ve 14.30 hodin půjde procesí od kostela k opravené
   soše sv. Jana Nepomuckého v polích, kde bude pobožnost a požehnání sochy v 15.00 hodin.

» V pátek po mši sv. bude setkání rodičů a dětí, které letos poprvé přistoupí
   ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

»  Příští neděli budou kostelní sbírky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu,
    upřímné Bůh odplať za Váš dar!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52