od 19.5. do 26.5. (21. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
19.5.
5. neděle velikonoční   8.00 Za
10.00 Za
14.30 Májová pobožnost
PO
20.5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera,
kněze
   
18.30 Za
ÚT
21.5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály    
   
ST
22.5.
     
 18.30 Za
ČT
23.5.
     7.30 Za
   

24.5.
     
 18.30 Za
SO
25.5.
     7.30 Za
   
NE
26.5.
6. neděle velikonoční    8.00 Za
 10.00 Za                                                                                             
 14.30 Májová pobožnost 

Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na Charitativní účely, plakátek je na vývěsce kostela.
    Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po,St,Pá) od 18.00 hodin,   
   v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových pobožnostech.

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 500,-Kč a 200,-Kč na opravu varhan,
   děkuji za dar.

» Setkání rodičů a dětí, které přistoupí k 1.svaté zpovědi a k 1.svatému přijímání bude
   v sobotu v 9.00 hodin v kostele (nácvik liturgie a svátost smíření.)

» Kostelní sbírka příští neděle bude na opravu varhan, děkuji za Vaši štědrost!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52