květen od 22. 5. do 29. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  od 22. 5. do 29. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, rodiče Bartošovy a Ciprysovy a živou rodinu
10.00 za Boží požehnání pro děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry a sourozence
14.30 májová pobožnost
PO
23. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Švirgu, rodiče Bartošovy a Boží pomoc a ochranu pro žijící rodinu
ÚT
24. 5.
Úterý 8. týdne v mezidobí    
   
ST
25. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí nebo sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sv. Řehoře VII., papeže, nebo sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny   od 8.00 hod. vizitace v Moravské Nové Vsi
18.30 za Marii Černou, manžela, rodiče, celou zemřelou a živou rodinu
ČT
26. 5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.30 za Marii Bartošovu, manžela Josefa, zetě s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
19.15 po mši svaté asi půlhodinová Božítělová adorace

27. 5.
Pátek 8. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.00 májová pobožnost
18.30 za Antonína Uhra, rodiče, bratra  a živou rodinu
SO
28. 5.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 zádušní mše svatá za zemřelého Libora Čekala
   
NE
29. 5.
 9. neděle v mezidobí 8.00 za mocnou přímluvu Panny Marie pro celou farnost
9.30 za farnost, po mši průvod s NSO ke čtyřem oltářům
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. května 2016:

Jubilanti:

  • - 50 let manželství slaví Rozálie a Josef Holobrádkovi, Pastvisko I.
  • - 75 let se dožívá paní Anna Klvaňová, Bří Mrštíků
  • - 70 let se dožívá pan Milan Beneš, Na Peci

Oznámení:

  • - Světový den modliteb za církev v Číně připadá na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. května. Kartičky s modlitbou Svatého otce Benedikta XVI. za církev v Číně jste dostali v roce 2012.
  • - na charitativní účely se minulou neděli vybralo v naší farnosti 12 452,- Kč, sbírka bude odeslána na biskupství brněnské. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • - upřimné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy kostela.
  • - příští neděli oslavíme průvodem Slavnost Těla a Krve Páně.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52