květen od 27. 5. do 3. 6. - 22. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - květen od 27. 5. do 3. 6. - 22. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27.5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Františka Švirgu, rodiče Bartošovy a duše v očistci
10.00 za Čestmíra Mayera, rodinu Mayerovu, Kratochvílovu, Uhrovu, zetě Františka Bartošěe s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání a Te Deum za milosti a dary roku biřmování
PO
28.5
Pondělí 8. týdne v mezidobí 18.00 májová pobožnost
18.30 na úmysl dárce
19.15 schůzka organizátorů Noci kostelů
ÚT
29.5
Úterý 8. týdne v mezidobí    
   
ST
30.5.
Památka sv. Zdislavy 18.00 májová pobožnost
18.30 za Oldřicha Uhra a staré rodiče
19.15 zkouška scholy
ČT
31.5.
Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 poslední májová pobožnost !
18.30 ! za Josefa a Boženu Svačinovy, rodiče a celou žijící rodinu

1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka 7.00 Výstav Nejsvětější svátosti
7.30 ! požehnání a následuje mše sv. za farnost z 3.6.2012
  Noc kostelů 2012 od 18.00 do 22.30 v kostele
SO
2.6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků nebo sobotní památka Panny Marie 12.00 Svatební obřad Robert Kachyňa a Jaroslava Čadová
14.30 Svátost smíření pro děti a rodiče před slavností 1. sv. příjímání
18.00 Mariánské večeřadlo
18.30 za živé a zemřelé členky živého růžence
NE
3.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za  Pavla Petrlu, oboje rodiče a dary Ducha sv. pro celou živou rodinu
10.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 27. května 2012:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožila paní Marie Janotová, ulice F. Palackého

Oznámení:

 • - Dostali jsme pozvánku na koncert 40-ti členného pěveckého sboru studentů z lycea v Glubczycích (Polsko) na 27. 5. ve 13.30 hod. ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Podívíně. Podrobnosti na vývěsce kostela.
 • - sbírka na věž a střechu kostela minulou neděli vynesla 23 491,- Kč. Děkujeme.
 • - Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na Charitu.
 • - ve čtvrtek a pátek - první v měsíci - se uskuteční dopoledne pravidelná návštěva nemocných. Návštěva nemocných, které duchovní správce navštěvuje jednou z dva měsíce se uskuteční při příležitosti prvního páteku v červenci, tentokrát ale o týden dříve. Na začátek července připadá slavnost Cyrila a Metoděje a v pátek státní svátek. Prosíme sdělte to nemocným.
 • - na první pátek bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní již v 7.00 hod. Výstav ukončíme v 7.30 hod. svátostným požehnáním.
 • - v sobotu ve 14.30 hod. bude svátost smíření dětí, rodičů a kmotrů a ostatních příbuzných. Přijede na výpomoc otec Slavoj z Tvrdonic. Pak bude malý nácvik slavnosti.
 • - příští neděli je slavnost 1. svatého přijímání dětí. Sraz od 9.30 hod. do 9.50 hod. u kapličky v Souhradech a 9.50 hod. odchod do kostela a mše svatá. Potom na farním dvoře malé občerstvení.
 • - rodina Prajková oznamuje těm, kteří si zakoupili 1. díl DVD z kněžského svěcení P. Miroslavy Prajky, že je k dispozici 2. díl - z primice. Tento druhý díl se již neplatí. Prosí, aby jste si je vyzvedli.

Noc kostelů:

 • - V pondělí 28. května t.j. zítra se koná schůzka organizátorů Noci kostelů. Protože termín 1.6. se blíží, žádám všechny oslovené, aby se schůzky zúčastnili. Budou upřesněny úkoly pro jednotlivé osoby. Dále prosím věřící o zapůjčení biblí pro tuto akci. Bible můžete přinést k Liborovi Uhrovi, ulice Kout III. Zároveň prosím vinaře, aby nachystali vzorky vína na košt. Dnes odpoledne si je Libor Uher poobíždí osobně.
 • - Zvu, společně s organizátory na tuto celonárodní akci nejenom všechny farníky, ale i ostatní občany. Přijďte se blíže seznámit s našim kostelem a poslechnout si zpěváky a hudebníky.
 • - Děti budou mít připraven program na Náměstí od 16.00 hod. do 19.00 hod.Pozvěte také své kamarády. Pro všechny budou připraveny ceny za účast v soutěžích.
 • - Do domácností jste dostali program celé akce, podrobnější informace jsou také v kabelové televizi. Dospělí mohou ochutnat výsledky práce našich vinařů a zakousnout drobným občerstvením, které pro vás nachystají naše ženy. Farnost Lanžhot se do této akce zapojila poprvé. Podpořte ji svou účastí a povzbuďte pořadatele na organizaci v dalších letech.

Manželské ohlášky:

 • - Dne 2. 6. 2012 hodlají v našem kostele uzavřít manželství Robert Kachyňa, Velké Bílovice, Lůčky 1053 a Jaroslava Čadová, Lanžhot, Komárnov 100. Jsou-li někomu známy překážky bránící uzavření platného církevního manželství, ať je neprodleně ozhnámí na farním úřadě. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52