od 26.5. do 2.6. (22. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
26.5.
6. neděle velikonoční   8.00 Za Josefa Uhra, manželku Marii, staré rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
10.00 Za Čestmíra Mayera se vzpomínkou 10. výr. úmrtí, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu.
14.30 Májová pobožnost 
PO
27.5.
     
18.30 Za Cyrila Bartoše, manželku Marii, oboje rodiče, vnuka, zetě a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
ÚT
28.5.
     
   
ST
29.5.
     
18.30 Za Františka Švirgu, rodiče a rodinu Bartošovou a za celou živou rodinu.
ČT
30.5.
Slavnost Nanebevstoupení Páně  
 18.30 Za

31.5.
Svátek Navštívení Panny Marie    
18.30 Za Věru Uhrovou, manžela, syna, zetě, dva pravnuky a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
SO
1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka   7.30 Za
   
NE
2.6.
7. neděle velikonoční   8.00 Za
10.00 Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiny.                                                                                                         

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle (na Charitativní účely), vynesla 14 300,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan, děkuji za Vaši štědrost!

» Lanžhotský rodák P.Jiří Čekal věnoval 100 000,-Kč. na opravu našich varhan. Ať mu
   Pán Bůh žehná a odplatí mu jeho štědrost. Autocentrum Bora, Lanžhot, věnovalo
   2000,-Kč. na varhany, děkujeme!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po,St,)
   od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových
   pobožnostech.

» V tomto týdnu navštívím nemocné v jejich domovech ve středu a v pátek
   dopoledne, mimořádně bude adorace také ve středu dopoledne od 8.30 do 11.00 hodin
   a večer od 20.00 do 21.00 hodin. Prosím, zapisujte se do připraveného rozpisu služeb.

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, bližší informace jsou na
   plakátku na nástěnce kostela.

» Děkuji ženám za pomoc s úklidem fary, kde probíhala výmalba přízemí, kanceláře
   a tzv. kněžského bytu. Bůh Vám odplať!

» Svatební ohlášky…

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52