od 29.4. do 6.5. (18. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
29.4.
5. neděle velikonoční   8.00 Na poděkování za udělené dary a milosti u příležitosti 50. výročí sňatku,
rodiče Balgovy a Kujovy, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, celou zemřelou rodinu s  prosbou
o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu                
   
PO
30.4.
     
18.30 Za Marii Hakalovu, manžela, zetě, celou zemřelou rodinu
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
1.5.
     
   
ST
2.5.
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
   
18.30 Za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu
a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   7.30 Za farní společenství
   

4.5.
     
18.30 Za Věru Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
5.5.
     
   
NE
6.5.
6. neděle velikonoční   8.00 Za Josefa Uhra se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, manželku Marii,
rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy a živou rodinu
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Oznámení:

» Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Zítra po mši sv. (v 19.30 hodin) bude setkání členů FPR na faře.

» V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po, St, Pá)
 od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových p.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
 bude dopoledne adorace do 11.hodin, prosím o zapsání do rozpisu, večer od 20 do 21 h.

» Ve čtvrtek v 18. hodin bude v kostele setkání ministrantů, zváni jsou také noví kluci.

» V pátek v 19.30 h pokračuje příprava rodičů a dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv 
   přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Přihlášení mohou již
   zaplatit za dopravu 300,-Kč. Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin. V Číhošti bude
   modlitba sv. růžence a mše sv. v 9.30 hodin, v poledne společný oběd v restauraci
   v Bohdanči a odpoledne návštěva v Želivě, možnost prohlídky kláštera a pivovaru.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52