od 26.4. do 3.5. (18. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
26.4.
3. neděle velikonoční   8.00 Za 
10.00 Za      
   
PO
27.4.
     
18.30 Za
ÚT
28.4.
     
   
ST
29.4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
   
18.30 Za                                                                                                              
ČT
30.4.
    7.30 Za
   

1.5.
     
18.30 Za 
SO
2.5.
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
  7.30 Za
   
NE
3.5.
4. neděle velikonoční   8.00 Za 
10.00 Za
14.30 Májová pobožnost

Oznámení:

» Výtěžek Postní almužny (14 pokladniček) činil 7980,-Kč. Na podporu rodiny policisty
   Marka Dvořáčka jste věnovali 5500,-Kč; projektu Mary´s Meals 2480,-Kč.
   Sbírka „Boží hrob“ vynesla 3000,-Kč. Upřímné Bůh odplať všem dárcům!

» V pondělí mše sv. nebude z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna, děkuji za
    pochopení.

» V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti v pondělí, ve středu a v pátek
   před mší sv. v 18.00 hodin. V neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Všichni jste srdečně
   zváni!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   bude adorace dopoledne do 11 hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

»  V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, zahájení v 17.15 hodin
    modlitbou růžence, následuje mše svatá a požehnání poutníkům.

» Na stolku pod kůrem se můžete zapisovat na farní pouť do Hlubokých Mašůvek
   a Znojma v sobotu 11.května 2019, přibližná cena je 250,-Kč/dospělá osoba za dopravu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52