od 28.4. do 5.5. (18. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
28.4.
2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
  8.00 Za Františka Kotlaříka se vzpomínkou 15. výr. úmrtí, jeho rodiče, rodinu Miklicovu a dar zdraví pro živou rodinu.
10.00 Za rodiče Uhrovy a Kohoutovy a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu.           
   
PO
29.4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
   
18.30 Za
ÚT
30.4.
     
   
ST
1.5.
     
18.30 Za Marii Ciprysovou se vzpomínkou 30. výr. úmrtí, manžela Antonína, jejich dceru Marii, zetě Antonína a vnuka Antonína Jeřábkovy a za dar zdraví pro živou rodinu.
ČT
2. 5.
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
  7.30 Za
   

3.5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů    
18.30 Za Marii a Josefa Škrobáčkovy ...
SO
4.5.
    7.30 Za
   
NE
5.5.
3. neděle velikonoční   8.00 Za Marii a Vojtěcha Strakovy, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
10.00 Za
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Oznámení:

» Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Zítra po mši sv. (v 19.30 hodin) bude setkání členů FPR na faře.

» V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po, St, Pá)
 od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových p.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
 bude dopoledne adorace do 11.hodin, prosím o zapsání do rozpisu, večer od 20 do 21 h.

» Ve čtvrtek v 18. hodin bude v kostele setkání ministrantů, zváni jsou také noví kluci.

» V pátek v 19.30 h pokračuje příprava rodičů a dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv 
   přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Přihlášení mohou již
   zaplatit za dopravu 300,-Kč. Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin. V Číhošti bude
   modlitba sv. růžence a mše sv. v 9.30 hodin, v poledne společný oběd v restauraci
   v Bohdanči a odpoledne návštěva v Želivě, možnost prohlídky kláštera a pivovaru.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52