květen od 5. 5. do 12. 5. - 19. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. neděle velikonoční od 5. 5. do 12. 5. - 19. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče Uhrovy a Gálovy s prosbou o Boží Milosti pro žijící rodinu
10.00 za Františka Uhra, dceru Marii Žužičovu, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
6.5.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 za manžele Uhlířovy
18.45 setkání farní rady
ÚT
7.5.
Úterý po 6. neděli velikonoční   9.30 formační setkání kněží v Brně
15.00 Pohřeb pana Ondreje Boltvana
ST
8.5.
Středa po 6. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí STÁTNÍ SVÁTEK 8.00 ! za Antonína Zapletala, manželku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
ČT
9.5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   Setkání kněží z děkanství, začíná se mší svatou v 9. hod. v Týnci
18.00 ! za Annu a Víta Uhrovy, Annu a Jana Tučkovy a celou žijící rodinu

10.5.
Pátek po 6. neděli velikonoční 17.30 májová pobožnost
18.00 za Antonína Uhra, bratra, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
SO
11.5.
Sobota po 6. neděli velikonoční    
15.00 na poděkování za 80 let života se vzpomínkou na zemřelé spolužáky s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví do dalších let
NE
12.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Den matek 8.30 ! za Marii Holobrádkovu na 10ti letou památku, manžela, Františka Kycla a rodiče s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
14.30 májová pobožnost
17.00 ! mše svatá za farnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. května 2013:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života oslavili manželé Anna a Zdeněk Vítovských, ulice II. Příční
  • - 50 let společného života oslavili manželé Anna a František Koskovi, ulice F. Palackého

Oznámení:

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

  • - Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 5. 5. 2013, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na opravy kostela, vynesla 25 459,- Kč.
  • - v pátek 10. 5. po mši svaté je setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání
  • - 31. 5. v pátek bude setkání dětí, které letos měli slavnostní svaté přijímání a rodičů na faře - slavnostní zakončení přípravy k 1. sv. přijímání
  • - prosíme zapište se ještě na pouť do Žarošic
  • - Příští neděli, t.j. 12. května, kdy oslavíme Den matek ranní mše svatá je v 8.30 hodin. Po mši svaté se na Náměstí uskuteční kulturní program dětí, žáků a dechové hudby Fialenky, na který jste všichni zváni. Druhá mše svatá bude navečer v 17.00 hod., aby na nedělní mši svaté mohli být účastni všichni farníci.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52