květen od 6. 5. do 13. 5. - 19. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle velikonoční - květen od 6. 5. do 13. 5. - 19. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6.5.
5. neděle velikonoční 8.00 za Antonína Cipryse, manželku Annu, staré rodiče Ciprysovy a Studénkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
10.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče Uhrovy a Gálovy a za Boží ochranu pro celou žijící rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
7.5.
Pondělí po 5. neděli velikonoční    
18.00 ! májová pobožnost - mše svatá nebude
ÚT
8.5.
Úterý po 5. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí    
   
ST
9.5.
Středa po 5. neděli velikonoční 17.30 májová pobožnost
18.00 za rodinu Fojtíkovu, Horychovu, žijící rodinu a duše v očistci
ČT
10.5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční mše svatá nebude ! kněží našeho děkanství mají rekolekci - pouť do Göttwaigu
18.00 zkouška scholy

11.5.
Pátek po 5. neděli velikonoční 17.30 májová pobožnost
18.00 za Jana a Růženu Ciprysových, dceru Ludmilu, za celou živou a zemřelou rodinu
19.00 Schůzka oraganizátorů Noci kostelů
SO
12.5.
Sobota po 5. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků nebo sv. Pankráce, mučedníka 7.30 za Anastázii Uhlířovou, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
13.00 svatební obřad Lucie Svačinová a Zbyněk Uher
NE
13.5.
6. neděle velikonoční 8.30 !! za Jana Šuláka, rodiče a za Ludvíka Fojtíka a duše v očistci
  farní pouť do Žarošic - odjezd autobusu od kostela bude ve 16.00 hod.
  18.30 růženec v 19.00 hod. mše svatá

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 6. května 2012:

Jubilanti:

  • - 55 společného života oslavili manželé Marie a Pavel Švirgovi z ulice Nádražní

Oznámení:

  • - v neděli 6. května (tedy dnes) po májové pobožnosti asi v 15.00 hod. bude umožněna vyhlídka z naší věže pro ženy, které se účastnily sbírky na střechu a věž kostela.
  • - plánovaná "Miniškola modlitby" ve čtvrtek nebude!
  • - prosíme účastníky poutě, která se koná 13. května do Žarošic, aby si ji přišli zaplatit k pí Uhrové !

NOC KOSTELŮ - 1.6.2012

  • - připomínka zapůjčení Biblí na výstavu. Sběrné místo Libor Uher, Kout III, č.25.
  • - po celý květen můžete přispívat na výdaje při organizaci "Noci kostelů" do označených pokladniček v kostele.
  • - další schůzka organizátorů Noci kostelů bude v pátek 11.5. v 19 hodin na faře.
  • - více informací na www.nockostelu.cz

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52