od 3.5. do 10.5. (19. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
3.5.
4. neděle velikonoční       8.00 Za 
    10.00 Za 
    14.30 Májová pobožnost 
PO
4.5.
     
    18.30 Za 
ÚT
5.5.
     
   
ST
6.5.
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
   
      18.30 Za 
ČT
7.5.
     
      7.30 Za

8.5.
     
    18.30 Za 
SO
9.5.
        7.30 Za                                                                                                          
   
NE
10.5.
5. neděle velikonoční       8.00 Za
    10.00 Za 
    14.30 Májová pobožnost                                  

Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 1200,-Kč a 200,-Kč, dvakrát 100,-Kč
   věnovaných na opravy kostela. Dárcům upřímné Bůh odplať!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti ve všední dny před večerní mší svatou
   v 18.00 hodin, v tomto týdnu v pondělí a v pátek, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.
   Všichni jste srdečně zváni!

» V pondělí se koná setkání členů farní pastorační rady po mši sv. v 19.15 hodin na faře.

» Ve čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce. Zahájíme
    společně mší svatou v 9.00 hodin v kostele v Lednici.

» V pátek po mši sv. bude setkání rodičů a dětí, které se připravují k přijetí svátosti
   smíření a svátosti oltářní.

» V sobotu (11.5.) ve farnosti mše sv. nebude, koná se farní pouť do Hlubokých
   Mašůvek a Znojma, odjezd autobusu bude v 6.30 hodin od kostela, cena za dopravu je
   250,-Kč/dospělá osoba. Přihlášení mohou tuto částku odevzdat paní Jaroslavě
   Bartošové nebo paní Marii Uhrové. V autobusu jsou ještě volná místa, zájemci ať se
   zapíší do seznamu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52