od 5.5. do 12.5. (19. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
5.5.
3. neděle velikonoční      8.00 Za Marii a Vojtěcha Strakovy, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
   10.00 Za 
   14.30 Májová pobožnost 
PO
6.5.
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
   
   18.30 Za Antonína Zapletala, manželku a celou živou a zemřelou rodinu.
ÚT
7.5.
     
   
ST
8.5.
     
 18.30 Za Josefa Gajdu a celou zemřelou a žijící rodinu.
ČT
9.5.
     
    7.30 Za

10.5.
     
   18.30 Za Vojtěcha Uhra, dvoje rodiče, vnuka s prosbou za dar zdraví pro živou rodinu.
SO
11.5.
       7.30 Za
   
NE
12.5.
4. neděle velikonoční      8.00 Za
   10.00 Za  
   14.30 Májová pobožnost                                  

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle (na opravu varhan) vynesla 20 500,-Kč. Upřímné Bůh
   odplať za Váš dar! Od Českého zahrádkářského svazu v Lanžhotě jsme obdrželi
   10 000,-Kč; od anonymních dárců jedenkrát 2000,-Kč; 1000,-Kč; a 500,-Kč; třikrát
   200,-Kč. Všem dárcům Bůh odplať jejich štědrost!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (Po, St, Pá)
  od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových
  pobožnostech. V tomto týdnu se sejdeme k modlitbě také ve čtvrtek před večerní mší.

»  Zítra (v pondělí) nebude náboženství pro 1. a 2. třídu, děti mají ředitelské volno.

»  Ve čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce – 
    zahájení mší sv. v 9.00 hodin v kostele v Břeclavě – Poštorné.

» Zápis ze setkání členů farní pastorační rady je na vývěsce kostela
   a webových stránkách farnosti.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv.
   Přihlášení mohou již zaplatit za dopravu 300,-Kč paní Tučkové. Odjezd autobusu
   bude v 6.30 hodin od kostela.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52