květen od 8. 5. do 15. 5. - 19. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 8. 5. do 15. 5. - 19. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8. 5.
 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy, rodinu Uhrovu, živou rodinu a za farnost
14.30 májová pobožnost
PO
9. 5.
Pondělí po 7. neděli velikonoční 18.30 za Annu Turečkovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, rodiče a sourozence
19.15 setkání farní rady
ÚT
10. 5.
Úterý po 7. neděli velikonoční    
   
ST
11. 5.
Středa po 7. neděli velikonoční   vizitace od 9.00 v Břeclavi
18.30 za Žofii Fojtíkovu, manžela, rodinu Horychovu a za dar zdraví pro celou rodinu a duše v očistci
ČT
12. 5.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Cchillea, mučedníků nebo sv. Pankráce, mučedníka 7.30 na úmysl dárce (O.J.zD.)
   

13. 5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo Panny Marie Fatinské 18.00 májová pobožnost
18.30 za Marii Sedláčkovu, rodiče, sestru a duše v očistci
SO
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola 7.30 za Jozefa Hlaváče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
20.00 svatodušní modlitební vigilie
NE
15. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela, celou žijící a zemřelou rodinu a za farnost
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka, celou zemřelou a živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. května 2016:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Marie Bartošová, ulice Školní

Oznámení:

  • - připomínáme členům farní rady domluvené setkání na toto pondělí od 19.15 hod.
  • - od středy do soboty (27. 7. - 30. 7.) se plánuje přífarský dětský tábor. Prosíme rodiče, kteří by chtěli pomoci s organizací, aby se domluvili s manžely Benešovými. Přihlášky dětí prosíme odevzdejte, co nejdříve, nejpozději do 30. 5. 2016.

Sbírka na CHARITU

- Příští neděli 15. 5. 2016 je sbírka na charitativní účely vyhlášení otcem biskupem. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Přání duchovního otce

Duchovní otec přeje všem ženám a matkám naší farnosti k dnešnímu dni Svátku matek hodně Božího požehnání a radosti z víry v Krista zmrtvýchvtalého.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52