leden od 18. 1. do 25. 1. - 4. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle v mezidobí od 18. 1. do 25. 1. - 4. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18. 1.
2. neděle v mezidobí 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za Zdeňka Černého se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
19. 1.
  17.30 za rodiče Sklenákovy, syna a manžele Fojtíkovy
18.15 setkání FARNÍ RADY
ÚT
20. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
   
ST
21. 1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 17.30 za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a poděkování za dar zdraví
18.15 adorace - příprava na Národní eucharistický kongres
ČT
22. 1.
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka 7.30 za farníky
  vizitace ve Velkých Bílovicích

23. 1.
Pátek 2. týdne v mezidobí 18.00 za Márii a Jana Ševčovičových, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
19.00 příprava na biřmování
SO
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 7.30 za Rozálii Uhrovu, manžela, syny, snachu a celou živou a zemřelou rodinu.
  vizitace v Moravské Nové Vsi !!
NE
25. 1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 Za Michala Uhra se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. 1. 2015:

Jubilanti:

 • - 93 let se dožívá pan Drahomír Maděřič, ulice Masarykova
 • - 75 let se dožívá paní Ludmila Straková, ulice Na Peci
 • - 70 let se dožívá paní Marie Tučková, ulice Lesíčková

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté, tj.: 18.15 hod., bude pravidelné setkání farní rady
 • - dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2014. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít!‘“ (J 4,7). Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly
 • - na letošní rok čeští a moravští biskupové svolávají Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí v Brně. Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku České republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne 17. října 2015 v Brně, na které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni a věřící lid celé naší země. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech, doproávzená šesti společnými tématy. Na každý měsíc od ledna do června 2015 je připraveno jedno:
  • leden – Eucharistie a jednotaúnor – Eucharistie a společenství; březen – Eucharistie a solidarita; duben – Eucharistie a evangelizace; květen – Maria a Eucharistie; červen – Slavení eucharistie
  • - podrobnosti i s materiály na https://www.nek2015.cz (Zde je také možno se již zaregistrovat a sdílet zkušenosti a ovoce z prožívání jednotlivých témat NEC 2015).
 • - dnes v 19 hodin se v našem kostele uskuteční koncert slováckého krúžku Charvatčané a cimbálové muziky Notečka, kteří přednesou vánoční mši Jana Jakuba Ryby - Hej mistře. Vstupné bude dobrovolné. Všichni jste zváni.

Sbírky v roce 2015

 • - v roce 2015 vyhlašuje pan biskup tyto sbírky v následujících termínech:
 • 22. 02. 2015 - 1. neděle postní - haléř sv. Petra
 • 24. 05. 2015 - Slavnost Seslání Ducha Svatého - sbírka na charitativní účely
 • 21. 06. 2015 - 12. neděle v mezidobí - sbírka na bohoslovce
 • 13. 09. 2015 - 24. neděle v mezidobí - účel sbírky bude upřesněn
 • 18. 10. 2015 - předposlední neděle v říjnu - sbírka na misie
 • - dobrovolná sbírka:
 • 3. 04. 2015 - Velký pátek - Boží hrob

převzato z diecézního oběžníku č. 1/2015

Manželské ohlášky

- Michal Uher z Lanžhota a Kristýna Jarcová z Lanžhota si udělí dne 7. 2. 2015 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52