leden od 25. 1. do 1. 2. - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle v mezidobí od 25. 1. do 1. 2. - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25. 1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 Za Michala Uhra se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
17.30 za Žofii a Františka Vališovy, syna a oboje rodiče, za rodinu Tučkovu, dceru a vnuka, za rodiče Mrázkovy, syna a duše v očistci
ÚT
27. 1.
Úterý 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny   vizitace v Podivíně v 9.30 hod.
   
ST
28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve    
17.30 za Pavla Zonygu, rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
29. 1.
Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 7.30 za Annu Chybovou a řeholní sestry
  vizitace ve Valticích v 10.00 hod.

30. 1.
Pátek 3. týdne v mezidobí    
18.00 za  manžele Marii a Františka Uhrových, jejich rodiče a duše v očistci - děti, které nejsou na horách poděkují za pololetní vysvědčení
SO
31. 1.
Památka sv. Jana boska, kněze 7.30 za Jaroslava Chybu a celou živou rodinu
   
NE
1. 2.
4. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Miloslava Svačinu, rodinu Svačinovu a Michalicovu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. 1. 2015:

Oznámení:

 • - příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy a údržbu kostela. Děkujeme za vaši štědrost.

Modlitba za NEK 2015

 • Bože, náš nebeský Otče,
 • děkujeme Ti, že s námi
 • uzavíráš z lásky smlouvu
 • novou, věčnou, nejsvětější,
 • když nám Kristus na oltáři
 • dává Svoje Tělo a Krev.
 • Uč nás tuto smlouvu slavit,
 • milovat a zachovávat.
 • Požehnej, ať náš Národní
 • eucharistický kongres
 • obnoví v nás ctnosti víry,
 • lásky, naděje a sílu
 • k jednotě a vzájemnosti,
 • aby společenství Církve
 • neslo světu radostnou zvěst.
 • Na přímluvu Matky Boží
 • ať s novou a hlubší úctou
 • přijímáme Tělo a Krev
 • Tvého jediného Syna,
 • který s Tebou v Duchu Svatém
 • věčně žije a kraluje. Amen.
  • Otče náš.
  • Zdrávas Maria.
Tuto modlitbu si můžete také vzít zdarma, vytištěnou zvlášť do modlitební knížky.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52