leden od 1. 1. 2012 do 8. 1. 2012 - 1. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - od 1. 1. 2012 do 8. 1. 2012 - 1. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE 1.1 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE zasvěcený svátek 8.00 za pomoc a mocnou přímluvu Panny Marie pro celu farnost
10.00 za děvčata z farnosti
14.30 Novoroční svátostné požehnání
PO
2.1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  

Mše svatá s požehnáním pro koledníky na Petrově v 16.00 hod., odjezd autobusu z Lanžhota ve 13,45 hodin

17.30 Na úmysl dárce
  18.15 schůze farní rady na faře
ÚT
3.1.
Úterý po oktávu Narození Páně --- Formační setkání na Petrově 2 od 9.30 - 15.00 hod. zakončení
   
ST
4.1.
Středa po oktávu Narození Páně    
17.30 za Ludmilu Švirgovu, manžela Antonína, oboje rodiče a celou živou rodinu
ČT
5.1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně    
14.00 pohřeb p. Ludvíka Poláčka

6.1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ - doporučený svátek, první pátek v měsíci - votivní mše dnes není dovolena    
17.30 za Josefa Černého, oboje rodiče a celou žijící rodinu
SO
7.1.
Sobota po Zjevení Páně, nebo sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 8.30 sraz účastníků Tříkrálové sbírky ve Společenském domě
   
14.00 pohřeb pana Františka Tučka
NE
8.1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 na poděkování za dar života a víry
14.30 jesličková pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. ledna 2012:

Jubilanti:

75 let se dožívá paní Růžena Šestáková, ulice U Struhy II.

Oznámení:

- V pondělí 2. ledna bude v Brně na Petrově mše svatá za účastníky Tříkrálové sbírky. Začátek je v 16 hodin, odjezd autobusu z Lanžhota je ve 13:45 hodin

- Jsou hotové DVD z kněžského svěcení P. Miroslava Prajky. Kdo je má objednané, může si je vyzvednout u Prajků. Zatím je hotový první díl - kněžské svěcení, druhý díl - primice bude následovat. Cena je 300 Kč s tím, že druhý díl se již nebude platit.

- Výuka náboženství v tomto týdnu začíná až ve středu (v pondělí mají děti ještě prázdniny). Náboženství je opět ve škole pro třetí třídu ve 13.30 hod. a pro čtvrtou třídu ve 14.20 hod.

1. svaté přijímání v naší farnosti

V neděli 8. ledna začíná v naší farnosti příprava dětí k 1. svatému přijímání. Přihlásit se mohou děti, které již alespoň dva roky navštěvovaly výuku náboženství. Děti si vezmou s sebou příští neděli na mši svatou v 10.00 hod. svoji křestní roušku.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52