od 30.12. do 6.1.2019 (1. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
30.12.
 
Svátek Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
  8.00 Za Jana Hartla, rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 Za  Františka Uhra se vzpomínkou nedožitých 100. narozenin,
manželku Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci
   
PO
31. 12.
 
     
16.00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou
o Boží požehnání do nového roku
ÚT
1.1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie   8.00 Za farní společenství
10.00 Za Máriu Ficekovu, za zdraví a Boží požehnání
ST
2.1.
Památka sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
   
17.30

Za Michala Uhra se vzpomínkou 5.výročí úmrtí, 
zemřelou rodinu Uhrovu a Ševčíkovu, s prosbou o ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu

ČT
3.1.
    7.30 Za...
   

4.1.
     
18.15 Zádušní mše sv. za zemřelého Josefa Bartoše
SO
5.1.
    8.00 Za koledníky Tříkrálové sbírky
   
NE
6.1.
Slavnost Zjevení Páně  8.00 Za rodinu Ficekovu a Regulyovu
10.00 Za Boženu Šebetovskou k nedožitým 100. narozeninám,
manžela a rodiče Královy                                  
   

Oznámení:

» Vánoční kostelní sbírky vynesly celkem 53 800,-Kč. Upřímné Bůh odplať všem
  dárcům!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
  bude dopoledne adorace do 11. hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» Tříkrálová sbírka bude v Lanžhotě probíhat v sobotu 5.1.2019 dopoledne, zahájena
  mší sv. v 8.00 hodin. Pokladničky, průkazky a ostatní věci ke sbírce se budou
  předávat vedoucím skupinek dnes a na Nový rok po mši sv. v sakristii. Děkuji všem,
  kteří se Tříkrálové sbírky aktivně zúčastní i všem, kteří přispějí do pokladniček!

»  V sobotu (5.1.) se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, zahájení v 17.15 hodin
  modlitbou posvátného růžence, následuje mše sv. a požehnání poutníkům.

»  Rozpis na zapisování úmyslů mší sv. v měsíci lednu je na stolku pod kůrem.

 

Statistika farnosti 

Úkony duchovní správy

                                                                2018     2017 2016

2015

2014

2013

2012

Svatby

                                                                      4        5 5

5

9

2

2

Křty

                                                                     18      15 18

15

15

19

14

Pohřby

                                                                     19       28 28

22

17

28

19

1. sv. přijímání

                                                                      19      14 5

9

13

11

7

Svátost nemocných

                                                                       85      80 82

86

91

80

66

Náboženství

                                                                       48      56 54

41

39

45

46

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52