leden od 11. 1. do 18. 1. 3. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek KŘTU PÁNĚ od 11. 1.  do 18. 1.  - 3. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Marii Horákovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, staré rodiče a duše v očistci
10.00 za Libora Vališe, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci - při mši udílení svátosti křtu Zuzana Bartošová
   
PO
12. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí    
17.30 za rodiče Závodských a Dvořákových, jejich dceru, zetě a zemřelou rodinu a za dar zdraví a víry pro žijící rodinu
ÚT
13. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve    
   
ST
14. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí    
17.30 za Víta Bartoše se vzpomínkou třicátého výročí jeho úmrtí, dvě manželky, zetě, vnuka a celou zemřelou a žijící rodinu
  setkání katechetů v Lanžhotě
ČT
15. 1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí   mše svatá v Lanžhotě nebude
  vizitace Tvrdonice - mše svatá v 7.00 hod.

16. 1.
Pátek 1. týdne v mezidobí    
14.00 pohřeb pana Františka Cupala
SO
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata ráno není mše svatá  
14.00 pohřeb paní Marie Kyclové
NE
18. 1.
2. neděle v mezidobí votivní mše "Za jednotu křesťanů" 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za Zdeňka Černého se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. 1.  2015:

Oznámení:

  • - poděkování patří všem koledníkům, kteří se zapojili do sbírky pro Charitu. V naší farnosti se letos vybralo 99 518,- Kč a 16,5 euro. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - příští neděli 18. ledna v 19 hodin se v našem kostele uskuteční koncert slováckého krúžku Charvatčané a cimbálové muziky Notečka, kteří přednesou vánoční mši Jana Jakuba Ryby - Hej mistře. Vstupné bude dobrovolné. Všichni jste zváni.
  • - dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční - koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti.
  • - začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře
  • - Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2014. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Je snad Kristus rozdělen?“ (srv. 1 Kor 1,13). Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015 našeho pana biskupa

  • Milé sestry, milí bratři, milé děti,
  • začátkem ledna proběhl v naší diecézi jubilejní patnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se zapojilo přes třináct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň tímto způsobem poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím.
  • Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském roce do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 19,3 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 83 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno https://dchb.charita.cz.
  • Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
  • Váš +Vojtěch

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52