leden od 12. 1. do 19. 1. - 3. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek KŘTU PÁNĚ od 12. 1. do 19. 1. - 3. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě, celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za Františka Gála, se vzpomínkou 1. výročí jeho úmrtí, manželku, syna, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
15.30 zpívání u jesliček
PO
13. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve    
  tento týden mše svaté nebudou
ÚT
14. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    
   
ST
15. 1.
Sttředa 1. týdne v mezidobí 14.30 pohřeb pana Zdeňka Černého
   
ČT
16. 1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí   ---
   

17. 1.
Památka sv. Antonína, opata    
  ---
SO
18. 1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů    
  ---
NE
19. 1.
2. neděle v mezidobí 8.00 za Miloslava Stýblo se vzpomínkou jeho 30. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, Jiřího Stýbla, sestru Růženu a dar víry a zdraví pro celou rodinu
10.00 za Ludmilu Prajkovu se vzpomínkou na 1. výročí jejího úmrtí, manžela a celou zemřelou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
  14.30 hod. setkání s zájemci o poutě a Lurdy - nezávazné

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. ledna 2014:

Oznámení:

  • - dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční - koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti
  • - začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře
  • - Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2014. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Je snad Kristus rozdělen?“ (srv. 1 Kor 1,13). Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly
  • - po dobu dovolené duchovního správce se obracejte s žádostí o návštěvu nemocného či pohřbu na otce Jana Pilera do Tvrdonic, tel.: 728 882 995 anebo přímo na pana děkana do Břeclavi, tel.: 519 371 413.
  • - příští neděli ve 14.30 hod. bude setkání s paní Evou Veselou o organizaci vlakové pouti do Lurd. Zúčastnit se mohou i ti, kteří se o pouť a Lurdy zajímají, ale neplánují jet. Budou nám sděleny podrobnosti o programu pouti i o slevách zvláště pro děti, které by jeli s rodiči.
  • - na vývěsce máte poděkování za finanční dar od sdružení Likvidace lepry s přáním do nového roku. Peníze se vybraly prodejem vánočních ozdob našich dětí před vánočními svátky, které vyráběli společně s Pavlou Švirgovou naše děti. Ještě jednou Pán Bůh zaplať.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52