leden od 13. 1. do 20. 1. - 3. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek KŘTU PÁNĚ od 13. 1. do 20. 1. - 3. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13.1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě i celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost
   
PO
14.1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí    
17.30 za Máriu Ševčovičovu, manžela, dva syny, vnuka, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
ÚT
15.1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    
  ---
ST
16.1.
Sttředa 1. týdne v mezidobí    
17.30 za Marii a Antonína Tučkových, celou zemřelou rodinu a duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu.
ČT
17.1.
Památka sv. Antonína, opata 7.30 za Michala Poliaka, sestru a rodice
   

18.1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů    
18.00 za zemřelou a živou rodinu Holobrádkovu - mše svatá zvláště pro rodiče a děti
SO
19.1.
Sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 14.30 pohřeb paní Ludmily Prajkové
  úklid kostela - 6. skupina
NE
20.1.
2. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 výroční za Libora Vališe s prosbou o dar zdraví, víry a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. ledna 2013:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Marie Zonygová, ul. Na Dílni a paní Marie Tučková, Kout II.
  • - 70 let se dožila paní Anna Bartošová, ul. Břeclavská

Oznámení:

  • - dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční - koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti. Začíná liturgické mezidobí - první čtení a responsoriální želm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.
  • - od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Texty určené pro Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18. – 25. 1. 2013 vznikly v Indii a jejich ústřední myšlenkou je slovo z Písma: „Co od nás Hospodin žádá?“ (srov. Mich 6,6-8). Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na internetových stránkách https://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly
  • - Pozvánka: V sobotu 19.1. v 18 hod. začne na faře v Dolních Bojanovicích další kurz Charismatické obnovy (Seminář Obnovy v Duchu svatém). Jedná se o deset setkání (budou se pravděpodobně konat v sobotu večer – dle domluvy), která mají sloužit k prohloubení vztahu k Písmu sv., k modlitbě i k Duchu svatému. Obnovu lze začít i „na zkoušku“: není nutno ji absolvovat celou. Pro více informací se obracejte na o. Josefa nebo přímo na o. Petra Karase (tel. 603 994 972, tel. fara 518 372 131).
  • - tematická konference Noc kostelů - V úterý 5. 3. 2013 se bude v Brně konat konference Noc kostelů. Zazní na ní několik zajímavých pohledů a hodnocení Noci kostelů. Cílem je zhodnotit pastorační přínos, naplňování cílů a tezí Noci kostelů a nalézt potencinál růstu. Zveme zvláště kněze a pastorační asistenty zapojené do Noci kostelů. Podrobnější informace zveřejníme později.
  • R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci brněnské diecéze
  • - po mši svaté v pátek 18. 1. po mši svaté v 18.45 hod. bude asi hodinová adorace před vystavenou nejsvětější svátostí
     

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52