leden od 15. 1. do 22. 1. 2012 - 3. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle v mezidobí od 15. 1. do 22. 1. 2012 - 3. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15.1.
2. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 Za Jana Hrnčíře
14.30 Slavnostní zahájení společné přípravy farnosti v rámci 2. roku - roku biřmování
PO
16.1.
Pondělí 2. týdne v mezidobí    
17.30 za Rozálii Uhrovu, manžela, dva syny, snachu a celou zemřelou rodinu
ÚT
17.1.
Památka sv. Antonína, opata    
   
ST
18.1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů    
17.30 za Marii a Antonína Tučkových, jejich děti, dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
19.1.
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 7.30 Na úmysl dárce
18.30 1. setkání přípravy pro celou farnost - jak porozumět BIBLI - setkáme se v kostele

20.1.
Pátek 2. týdne v mezidobí nebo: Sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo: Sv. Šebestiána, mučedníka    
17.30 za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a dary Ducha sv. pro celou rodinu
SO
21.1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 7.30 Na úmysl dárce
   
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za Josefa a Ladislava Gajdu, rodiče a dary Ducha sv. pro celou žijící rodinu
10.00 Za farníky
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. ledna 2012:

Jubilanti:

91 let se dožila paní Jarmila Gajdošová, ulice Nová

85 let se dožila paní Vlasta Šošková, ulice Nová

70 let se dožila paní Marie Zapletalová, ulice Lesíčková

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách.

Pravidelná sbírka na splátku půjčky

na opravu střechy a věže našeho kostela bude příští nedělí 22. ledna 2012. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

Příprava na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013

V rámci druhého roku přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013  dnes odpoledne ve 14.30 zahájíme v naší farnosti  I.blok společné přípravy. Bude se jednat o 8 setkání - vždy ve čtvrtek v 18.30 hod. v kostele. Téma si bude možné vybrat a má nám napomoci k vlastní práci s Biblí.

II. blok společné přípravy začne po velikonočních svátcích a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování na slavnost Ducha svatého. Bude se jednat o 4. setkání. Téma: "Miniškola modlitby".

III. blok společné přípravy bude na podzim - podle domluvy a zájmu. Pro zájemce o přijetí svátosti biřmování budou všechny tři bloky přípravou k biřmování. Udílení svátosti biřmování bude koncem října v některé sousední farnosti - bude upřesněno.

Na tato setkání, vás všechny farníky chci, co nejsrdečněji pozvat.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52