od 14.1. do 21.1. (3. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
14.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  rodiče Šoškovy, živou a zemřelou rodinu                                                                                 
10.00 Za Jaroslava Škápíka se vzpomínkou prvního výročí úmrtí,
manželku, zetě a živou rodinu
   
PO
15.1.
     
17.30 Za Jiřího Straku, sestru, dvoje rodiče s prosbou o dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
16.1.
     
   
ST
17.1.
Památka sv. Antonína, opata    
17.30 Za Rozálii Uhrovou, manžela, tři syny,
snachu a dar zdraví pro živou rodinu
ČT
18.1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 7.30 Za živou a zemřelou rodinu Chytkovu
   

19.1.
     
18.00 Za Jarmilu Urbanovou, rodiče, duše v očistci
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
SO
20.1.
    7.30 Za...
   
NE
21.1.
3. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě,
celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
10.00
Za  Zdeňka Černého, rodiče z obou stran, bratra,
celou zemřelou rodinu a duše v očistci                                                                                                                                                                                                     
   

Oznámení:

»  Letošní Tříkralová sbírka v Lanžhotě vynesla celkem 110 638,- Kč. Podrobná
  výčetka je na kostelní vývěsce a na webových stránkách farnosti. Oblastní charita
  Břeclav děkuje všem dárcům i koledníkům za jejich službu! 

»  V sobotu (20.1.) bude v Brně v kině Scala duchovní obnova se sestrou Veronikou
   Barátovou z Komunity Blahoslavenství na téma Boží vůle a utrpení člověka.
   U východu kostela jsou letáčky s informacemi ohledně programu a přihlašování.

»    Příští neděli (21.1.) večer od 18 hodin bude na faře filmový klub, bude se promítat
   film Chatrč natočený dle předlohy spisovatele Wiliama Younga. Všichni jste srdečně
   zváni!

» K rozebrání je poslední číslo časopisu Milujte se a brožurka Krokodýl.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52