od 13.1. do 20.1. (3. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
13.1.
Svátek Křtu Páně   8.00
Za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě, 
celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu 
a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 Za Zdeňka Černého se vzpomínkou 5.výročí úmrtí, 
za celou živou a zemřelou rodinu Černou a Uhrovu
   
PO
14.1.
     
17.30 Za Marii Tučkovou, manžela Antonína, děti
a duše v očistci s prosbou o dary Ducha sv.
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
15.1.
     
   
ST
16.1.
     
17.30 Za Rozálii Uhrovou, manžela, tři syny, snachu
a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
17.1.
Památka sv. Antonína, opata 7.30 Za...
   

18.1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů    
18.15 Za Růženu a Josefa Strakovy,
dvoje staré rodiče a živou rodinu
SO
19.1.
    7.30 Na vlastní úmysl    (rodina Volfová)
   
NE
20.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Jakuba Bartoše, manželku Františku,
snachu a za celou živou rodinu
10.00 Za Libora Vališe, Jana Švirgu
a za dar zdraví a Boží ochanu pro živou rodinu                                                                       
   

Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 1000,-Kč a 300,-Kč věnovaných
   na opravu varhan. Dárcům ať Pán Bůh odplatí jejich štědrost!

» Výtěžek Tříkrálové sbírky činil 113 844,-Kč. Podrobná výčetka jednotlivých
   pokladniček je na vývěsce kostela a na webových stránkách farnosti. Pán Bůh odplať
   všem dárcům!

»  Rozpis na zapisování úmyslů mší sv. v měsíci lednu je na stolku pod kůrem.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52