leden od 17. 1. do 24. 1. - 3. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle v mezidobí  od 17. 1. do 24. 1. - 3. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 1.
2. neděle v mezidobí  8.00 za Marii Kyclovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela, dva syny, vnuka a duše v očistci
10.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka, její rodiče, Růženu Ciprysovu, rodiče, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
   
PO
18. 1.
Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů    
14.30 Pohřeb pana Františka Michalici
ÚT
19. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí    
   
ST
20. 1.
Středa 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
17.30 za Marii Ševčovičovu, manžela, dva syny, snachu, vnuka, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
ČT
21. 1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 7.30 na dobrý úmysl
  18.00 hod. na faře setkání rodičů dětí k 1. sv. přijímání

22. 1.
Pátek 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 za Františka Cupala se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
19.00 příprava na biřmování (jsme na faře)
SO
23. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farníky
   
NE
24. 1.
3. neděle v mezidobí - votivní mše "Za jednotu křesťanů" 8.00 za Ludmilu Šoškovu, manžela Vojtěcha a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Rozálii Uhrovu se vzpomínkou 30. výročí úmrtí, tři syny, snachu a duše v očistci
  udílení svátosti křtu v Dubňanech

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. ledna 2016:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Zdena Uhrová, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního formuláře "Za jednotu křesťanů".
  • - v pondělí kvůli pohřbu bude výuka náboženství takto: 4. třída normálně, 3 třída normálně, 5. tř. - 7. tř.  výuka odpadá
  • - ve čtvrtek v 18.00 hod. bude setkání rodičů dětí k 1. sv. přijímání

Sbírka na opravu kostela

  • - příští neděli 24. 1. 2016 bude pravidelná sbírka na opravy a údržbu kostela

Sbírky v roce 2016

V roce 2016 vyhlašuje otec biskup Vojtěch tyto diecézní sbírky v následujících termínech:

21. 02. 2016 2. neděle postní haléř sv. Petra xxxx91090
06. 03. 2016 4. neděle postní sbírka na podporu účastníků SDM Krakov xxxx91089
15.05.2016 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely xxxx91060
19. 06. 2016 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce xxxx91010
18. 09. 2016 25. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn xxxx91050
23. 10. 2016 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie xxxx91064
 
Dobrovolná sbírka:

25. 03. 2016 Velký pátek Boží hrob xxxx91082

převzato z diecézního oběžníku č. 1/2016

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52