leden od 19. 1. do 26. 1. - 4. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle v mezidobí od 19. 1. do 26. 1. - 4. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 1.
2. neděle v mezidobí -  mešní formulář "Za jednotu křesťanů" 8.00 za Miloslava Stýbla se vzpomínkou jeho 30. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, Jiřího Stýbla, sestru Růženu a dar víry a zdraví pro celou rodinu
10.00 za Ludmilu Prajkovu se vzpomínkou na 1. výročí jejího úmrtí, manžela a celou zemřelou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 setkání se zájemci o informace k pouti do Lurd - nezávazné
PO
20. 1.
Pondělí 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka 17.30 za rodiče Šoškovy, vnuka Milana, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
18.15 setkání FARNÍ RADY
ÚT
21. 1
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice    
   
ST
22. 1.
Střředa 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    
17.30 za Rozálii Uhrovu, manžela, tři syny, snachu a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
23. 1.
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 19.1.
18.30 ! setkání rodičů dětí, kteří přistoupí poprvé ke svatému přijímání

24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
18.00 za Marii Škrobáčkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí a celou živou rodinu
SO
25. 1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola nebude mše sv. !  
14.00 pohřeb paní Růženy Hrubé
NE
26. 1
3. neděle v mezidobí 8.00 za Josefa Čekala se vzpomínkou jeho nedožitých stých narozenin, manželku, manžele Steinerovy a dar víry pro žijící rodiny
10.00 za Ladislava Konráda, Marii Varkondovu, jejího syna Štefana, celou zemřelou i živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. ledna 2014:

Jubilanti:

 • - 92 let se dožívá pan Drahomír Maděřič, ul. Masarykova

Oznámení:

 • - týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2014. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Je snad Kristus rozdělen?“ (srv. 1 Kor 1,13). Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly
 • dnes odpoledne ve 14.30 hod. bude setkání s paní Evou Veselou o organizaci vlakové pouti do Lurd. Zúčastnit se mohou i ti, kteří se o pouť a Lurdy zajímají, ale neplánují nebo nemohou jet. Budou nám sděleny podrobnosti o programu pouti i o slevách zvláště pro děti, které by jeli s rodiči a další
 • - v pondělí nemají školáci, kteří neodjeli se školou náboženství.
 • - v pondělí po mši svaté, tj.: 18.15 hod., bude pravidelné setkání farní rady

Sbírky v roce 2014

 • - v roce 2014 vyhlašuje pan biskup tyto sbírky v následujících termínech:
 • 23. 02. 2014 - 7. neděle v mezidobí - haléř sv. Petra
 • 08. 06. 2014 - Slavnost Seslání Ducha Svatého - sbírka na charitativní účely
 • 22. 06. 2014 - Slavnost Těla a Krve Páně - sbírka na bohoslovce
 • 14. 09. 2014 - 24. neděle v mezidobí - účel sbírky bude upřesněn
 • 19. 10. 2014 - předposlední neděle v říjnu - sbírka na misie
 • - dobrovolná sbírka:
 • 18. 04. 2014 - Velký pátek - Boží hrob

převzato z diecézního oběžníku č. 1/2014

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52