leden od 20. 1. do 27. 1. - 4. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle v mezidobí od 20. 1. do 27. 1. - 4. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20.1.
2. neděle v mezidobí votivní mše "Za jednotu křesťanů" 8.00 za farnost
10.00 výroční za Libora Vališe s prosbou o dar zdraví, víry a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
   
PO
21.1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice    
13.00 Pohřeb paní Anny Markovičové
ÚT
22.1.
Úterý 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    
   
ST
23.1.
Středa 2. týdne v mezidobí    
17.30 ! mše svatá nebude - modlitba svatého růžence
ČT
24.1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve mše svatá nebude  
   

25.1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola    
mše svatá nebude  
SO
26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů mše svatá nebude  
  úklid kostela - 1. skupina
NE
27.1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
10.00 za Martina Bartoše, manželku, oboje rodiče, celou žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. ledna 2013:

Jubilanti:

 • - 91 let se dožil pan Drahomír Maděřič, ul. Masarykova

Oznámení:

 • - po dobu dovolené duchovního správce se obracejte s žádostí o návštěvu nemocného či pohřbu na otce Slavoje Alexu do Tvrdonic, tel.: 420 603 484 585 anebo přímo na pana děkana do Břeclavi, tel.: 519 371 413.
 • - v tomtotýdnu nebudou mít děti v pondělí (3. a 4. - 6.) i ve středu (1. a 2. tř.) výuku náboženství.
 • - minulý týden proběhla obhlídka stavu elektroinstalece našeho farního kostela. Jedná se o zhodnocení jejího stavu před povinnou revizí. Kdo máte zájem, zápis o stavu elektroinstalace kostela je k nahlédnutí ve farní kanceláři.

Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi

 • V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlašuje Biskupství brněnské vědomostní soutěž pro děti školního věku (3. až 9. třída ZŠ) z farností brněnské diecéze – Velkomoravské dobrodružství 2013. Cílem projektu je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou odkazem cyrilometodějské mise. Organizaci projektu zajišťuje Diecézní katechetické centrum (dále DKC). Od 1. února 2013 naleznete na stránkách https://www.biskupstvi.cz otázky pro farní kola, registrační formulář a další informace. Zapojte, prosíme, do soutěže podle možností děti z vaší farnosti. Zavčas se dohodněte na pořádání farních kol, jejichž výsledky bude nutno zaslat DKC do 24. března 2013.
 • Mgr. Marie Špačková za Diecézní katechetické centrum

Sbírky v roce 2013

 • - v roce 2013 vyhlašuji tyto sbírky v následujících termínech:
 • 17. 02. 2013 - 1. neděle postní - haléř sv. Petra
 • 19. 05. 2013 - Slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 23. 06. 2013 - 12. neděle v mezidobí sbírka
 • 15. 09. 2013 - 24. neděle v mezidobí - účel sbírky bude upřesněn
 • 20. 10. 2013 - předposlední neděle v říjnu sbírka na misie
 • - dobrovolná sbírka:
 • 29. 03. 2013 - Velký pátek - Boží hrob

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle biskup
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52