leden od 22. 1. do 29. 1. 2012 - 4. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle v mezidobí - leden od 22. 1. do 29. 1. 2012 - 4.  týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí 8.00 Za Josefa a Ladislava Gajdu, rodiče a dary Ducha sv. pro celou žijící rodinu
10.00 Za farníky
   
PO
23.1.
Pondělí 3. týdne v mezidobí    
---  
ÚT
24.1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
  Modlitební společenství na faře v 18.00 hod.
ST
25.1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 14.30 Pohřeb pana Libora Vališe
   
ČT
26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů ---  
   

27.1.
Pátek 3. týdne v mezidobí a nebo: sv. Anděly Mericiové, panny    
---  
SO
28.1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitel církve ---  
   
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 8.00  
10.00 Za farníky
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. ledna 2012:

Jubilanti:

70 let se dožila paní Zdenka Antálková, ulice Nádražní

Oznámení:

- v úterý 24. ledna v 18.00 hod. bude modlitební společenství na faře. Všichni jste srdečně zváni.

- výuka náboženství pro děti od 3 třídy tento týden odpadá!

- upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům při dnešní sbírce na splátku půjčky.

- příští neděli je ješte volný úmysl, je možné si dát v sakristii na mši svatou.

- po dobu dovolené duchovního správce se obracejte s žádostí o návštěvu nemocného či pohřbu na otce Slavoje Alexu do Tvrdonic, tel.: 420 603 484 585 anebo přímo na pana děkana do Břeclavi, tel.: 519 371 413.

Poznačte si do diáře:

- setkání farní rady bude v pondělí 30. ledna 2012 v 18.30 hod.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52