od 21.1. do 28.1. (4. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 od 21.1. do 28.1.  (4. týden)

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
21.1.
3. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 Za Zdeňka Černého, rodiče z obou stran, bratra, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
22.1.
     
17.30 Za Stanislava Stodůlku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče, celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
23.1.
     
   
ST
24.1
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
17.30 Za Máriu Ševčovičovu, mnažela, dva syny, dvě snachy, vnuka, staré rodiče a celou živou rodinu
ČT
25.1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola   7.30 Za...
   

26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
18.00 Za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
SO
27.1.
    7.30 Za farní společenství
   
NE
28.1.
4. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za Františka Michalicu, manželku a celou rodinu Michalicovu
10.00 Za Marii Uhrovu se vzpomínkou 20. výročí jejího úmrtí, zetě, sestru Jitku, oboje staré rodiče a duše v očistci

 

Oznámení:

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
     v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím.
     Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 23 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 99 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz
     Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.                                      
                                                                                                                                                                                   biskup Vojtěch
 
Tříkrálová sbírka v ulicích Lanžhota, vynesla 110 638,- Kč ; v lonňském roce 103 391,-Kč 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52