od 20.1. do 27.1. (4. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za                                                                                                
10.00 Za
   
PO
21.1.
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
   
17.30 Za
ÚT
22.1.
     
   
ST
23.1
     
17.30 Za
ČT
24.1.
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
  7.30 Za
   

25.1.
Svátek Obrácení svatého Pavla,
apoštola
   
18.15 Za
SO
26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů
  7.30 Za
   
NE
27.1.
3. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za
10.00 Za

 

Oznámení:

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
     v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím.
     Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 23 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 99 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz
     Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.                                      
                                                                                                                                                                                   biskup Vojtěch
 
Tříkrálová sbírka v ulicích Lanžhota, vynesla 110 638,- Kč ; v lonňském roce 103 391,-Kč 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52