od 20.1. do 27.1. (4. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Jakuba Bartoše, manželku Františku,
snachu a za celou živou rodinu                                                         
10.00 Za Libora Vališe, Jana Švirgu a za dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
21.1.
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
   
   
ÚT
22.1.
     
   
ST
23.1
     
17.30 Za  Máriu Ševčovičovu, manžela, dva syny, dvě snachy, vnuka
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
24.1.
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
  7.30 Za...
   

25.1.
Svátek Obrácení svatého Pavla,
apoštola
   
18.15 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran
a za Boží ochranu pro živou rodinu
SO
26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů
  7.30 Za...
   
NE
27.1.
3. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
10.00
Za Františka Michalicu, manželku, oba sourozence, 
rodiče a duše v očistci

 

Oznámení:

»  V pondělí navečer nebude mše sv. z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna,
    děkuji za pochopení!

»  Děkuji za podporu projektu Mary´s meals zakoupením knihy Bouda, která krmí
    milion dětí. V týdnu jsem této organizaci předal částku 4600,-Kč od drobných dárců  
    a podporovatelů. Kniha je k zakoupení v sakristii za minimální částku 200,-Kč.
    Upřímné Bůh odplať a žehnej všem, kteří Mary´s meals podporují!

» Příští neděli navečer v 18.hodin bude na faře filmový klub, za týden bude oznámeno,
   jaký film se bude promítat.

» Setkání členů farní pastorační rady je naplánováno na pondělí 28.1. 
   po mši sv. v 18.15 hodin.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
     v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím.
     Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz
     Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.                                      
                                                                                                                                                                                   biskup Vojtěch
 
Tříkrálová sbírka v ulicích Lanžhota, vynesla 113 844,- Kč ; v lonňském roce 110 638,-Kč 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52