leden od 24. 1. do 31. 1. - 4. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle v mezidobí  od 24. 1. do 31. 1. - 4. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Šoškovu, manžela Vojtěcha a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Rozálii Uhrovu se vzpomínkou 30. výročí jejího úmrtí, tři syny, snachu a duše v očistci
  udílení svátosti křtu v Dubňanech
PO
25. 1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola    
17.30 za Marii Škrobáčkovu, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ÚT
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 7.30 poděkování za dar života
   
ST
27. 1.
Středa 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny    
17.30 za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a dar zdraví pro celou žijící rodinu
ČT
28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 7.30 na úmysl dárce (d.o.)
   

29. 1.
Pátek 3. týdne v mezidobí   v 9.30 budou farářské zkoušky v Brně
18.00 za Žofii a Františka Vališovy, syna, oboje rodiče, rodinu Tučkovu, dceru a vnuka, za rodiče Mrázkovy, syna, požehnání pro žijící rodiny a duše v očistci
19.00 jpříprava na biřmování
SO
30. 1.
Sobota 3. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 14.30 pohřeb paní Marie Brumovské
   
NE
31. 1.
4. neděle v mezidobí 8.00 za Ludvíka Uhra se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu a za duše v očistci
10.00 za Miloslava Svačinu, rodinu Svačinovu a Michalicovu a za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. 1. 2016:

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy a údržbu kostela
  • - třetáčci píší v pondělí druhý test v náboženství
  • - ve středu 27. 1. a ve čtvrtek 28. 1. nebude mít náboženství 1. a 2. třída
  • - v pátek nebude mše svatá pro rodiče a děti - jsou školní prázdniny
  • - v pátek v 19.00 hod. je pravidelná příprava na svátost biřmování

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52