leden od 26. 1. do 2. 2. - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle v mezidobí od 26. 1. do 2. 2. - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 1.

3. neděle v mezidobí

8.00 za Josefa Čekala se vzpomínkou jeho nedožitých stých narozenin, manželku, manžele Steinerovy a dar víry pro žijící rodiny
10.00 za Ladislava Konráda, Marii Varkondovu, jejího syna Štefana, celou zemřelou i živou rodinu
   
PO
27. 1.
Pondělí 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny    
17.30 za Marii a Antonína Tučkových, jejich děti a za duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a Boží ochranu pro žijící rodinu
ÚT
28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitel církve    
   
ST
29. 1.
Středa 3. týdne v mezidobí    
17.30 za Žofii a Františka Vališových, syna, oboje rodiče, za rodinu Tučkovy a vnuka, za rodiče Mrázkovy a syna a duše v očistci
ČT
30. 1.
Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděla 26.1.
   

31. 1.
Památka sv. Jana boska, kněze    
18.00 za Máriu Ševčovičovu, manžela Jana, celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
SO
1. 2.
Sobota 3. týdne v mezidobí 7.30 za Drahomíra Poláčka a celou zemřelou rodinu
   
NE
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
8.00 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 za  Annu Markovičovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, syna, staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. ledna 2014:

Oznámení:

 • - děkujeme za výtěžek z koncertu 5. 1. 6 430,- Kč, který byl předán na potřeby kostela
 • - v neděli na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se (nebude-li škaredé počasí) před začátkem hrubé mše svatá na náměstí před kostelem, kde budou svíce požehnány.
 • - příští neděli 2. 2. 2014 bude pravidelná sbírka na opravy našeho kostela. Děkujeme.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

 • Milé sestry a bratři,
 • jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
 • i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2014/2015 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2014. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
 • Váš biskup Vojtěch

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

 • Milé sestry, milí bratři, milé děti,
 • začátkem ledna proběhl již čtrnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se zapojilo dvanáct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň tímto způsobem poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském roce do sbírky lidé darovali na jižní Moravě a v části Kraje Vysočina téměř 18,1 mil. korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil 77 mil. korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno https://dchb.charita.cz. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
 • Váš biskup Vojtěch

Studium o rodině v Bratislavě

 • Na vývěsce je nabídka studia o rodině, které probíhá v Institutu pro rodinu Jana Pavla II. v Bratislavě. Jedná se o bakalářské a magisterské studium, které nabízí prohloubení teologie manželství. Studium je vhodné pro mladé dospělé lidi, kteří mají zájem o hlubší poznání svátosti manželství, a pro manželské páry, které se účastní přípravy snoubenců.

Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

 • - ve dnech 2. až 4. února 2014 se v kostele u sv. Janů v Brně (Minoritská ulice) koná duchovní obnova s P. Eliasem Vellou, OFMConv. Umění rozlišování duchů, Jak se v osobním životě učit dobře rozlišovat mezi tím, co je inspirováno Božím duchem, lidským nebo zlým duchem. Začátek obnovy je ve 14.00 hod. - podrobnosti na vývěsce kostela nebo na stránkách Minoritů v Brně https://www.brno.minorite.cz/.

Modlitby za Ukrajinu

 • Milí bratři,
 • prosím, abyste se tuto neděli (26. ledna 2014) připojili k iniciativě České biskupské konference vyhlašující modlitby za Ukrajinu, a to jednak formou přímluvy při bohoslužbách, a také výzvou k soukromé modlitbě (15 minut) před Eucharistií nebo před křížem. Věřím, že se i naše modlitby stanou účinnou podporou v těžkých chvílích, které prožívají naše sestry a bratří na Ukrajině. V modlitbě provází a žehná
 • + Vojtěch Cikrle
 •   biskup brněnský

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52