leden od 27. 1. do 3. 2. - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle v mezidobí od 27. 1. do 3. 2. - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27.1.
3. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
10.00 za Martina Bartoše, manželku, oboje rodiče, celou žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
28.1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitel církve    
15.00 Pohřeb paní Marie Škrobáčkové
ÚT
29.1.
Úterý 3. týdne v mezidobí    
   
ST
30.1.
Středa 3. týdne v mezidobí    
17.30 za rodiče Sklenákovy, syna a manžele Fojtíkovy
ČT
31.1.
Památka sv. Jana boska, kněze 7.30 za farnost - překlad z neděle 27.ledna
   

1.2.
Pátek 3. týdne v mezidobí 17.15 Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
18.00 za živou a zemřelou rodinu Švástovu a Grůzovu a jejich rody - není mše pro děti
  večer je farní ples v Břeclavi
SO
2.2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
7.00 Mariánské večeřadlo
7.30 za všechny ženy z farnosti
  úklid kostela - 2. skupina
NE
3.2.
4. neděle v mezidobí 8.00 za Žofii a Františka Vališových a syna, oboje rodiče, rodinu Tučkových a vnuka, za rodiče Mrázkových a syna, za žijící rodiny a duše v očistci
10.00 za Marii a Františka Uhrovy, rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. ledna 2013:

Oznámení:

  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.
  • - na první pátek v měsíci bude pravidelná adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 17.15 hod. v 17.45 hod. adoraci ukončíme modlitbou litanií a svátostným požehnáním.
  • - 1. února mají děti pololetní prázdniny - nebude tedy v pátek mše svatá pro rodiče a děti a v neděli na faře zkouška scholičky
  • - v sobotu na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se (nebude-li škaredé počasí) před začátkem bohoslužby u kříže před kostelem, kde budou svíce požehnány.
  • - mše svatá předběžně domluvená v den pohřbu za Žofii a Františka Vališových a syna, oboje rodiče, rodinu Tučkových a vnuka, za rodiče Mrázkových a syna a za žijící rodinu a duše v očistci, bude odsloužena po domluvě s rodinou v jiný vhodný termín.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52