leden od 29. 1. do 5. 2. 2012 - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle v mezidobí - leden od 29. 1. do 5. 2. 2012 - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 8.00 Za farníky z neděle 18. 3.
10.00 Za farníky
   
PO
30.1.
Pondělí 4. týdne v mezidobí 17.30 za Žofii a Františka Vališovy, syna, oboje rodiče, rodinu Tučkových, vnuka Jiřího a za duše v očistci a živé rodiny
18.30 Setkání farní rady
ÚT
31.1.
Památka sv. Jana boska, kněze    
   
ST
1.2.
Středa 4. týdne v mezidobí    
17.30 za Víta Kraicingera
ČT
2.2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
  dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
17.30 ! za všechny ženy z farnosti
18.15 2. setkání přípravy pro celou farnost - jak pracovat s BIBLÍ a porozumět jí - setkáme se v kostele

3.2.
Středa 4. týdne v mezidobí nebo: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a nebo sv. Ansgara, biskupa Dnes je možno udělovat svatoblažejské požehnání   dopoledne se uskuteční pravidelná návštěva nemocných
15.00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní - adorace
17.15 pobožnost k prvnímu pátku
17.30 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy a celou živou i zemřelou rodinu
SO
4.2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 17.00 Mariánské večeřadlo
17.30 za Jana a Růženu Kaňových, zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
NE
5.2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 Za Josefa Hodonského, manželku, rodiče Pyskatých, celou živou a zemřelou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. ledna 2012:

Jubilanti:

90 let se dožil pan Drahomír Maděřič, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - sbírka na opravu věže kostele - splátka půjčky - činila: 23 250,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • - připomínáme také, že jsou v zákristii k dostání stolní kalendáře s křesťankými sváty na letošní rok, jeden za 70,- Kč a taktéž kalendář na čtení za 85,- Kč. Prosíme, kdo jste si kalendář na letošní rok ještě nestihli koupit, přijďte, jinak kalendáře vrátíme panu knihkupci.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Nemocní, které duchovní správce navštěvuje jedenkrát za dva měsíce mají plánovanou návštěvu až 1. a 2. března. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.
  • - Duchovní správa prosí, aby se zájemci o přijetí svátosti biřmování, tedy ti kteří ještě nebyli z mladší, střední a starší generace, přihlásili otci Josefovi. Setkání budou ve čtvrtek v 18.30 hod (tento čtvrtek je vyjímka již v 18.15 hod.). Pravidelná příprava pro mládež bude zavčas v kostele ohlášena (bývá pravidelně zhruba po pěti letech).
  • - na první pátek v měsíci bude pravidelná adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 15.00 hod. v 17.15 hod. adoraci ukončíme svátostným požehnáním.
  • - příští neděli 5. 2. po mši svaté v 10.00 hod. bude první setkání rodičů dětí, které letos budou mít slavnostní svaté přijímání.

Žijeme s církví:

  • - na obvyklých místech máte k rozebrání biblický program naší diecéze 2010-2013 "Vezmi a čti", který používáme taképři našich biblických hodinách.
  • - kdo má zájem může si objednat Jeruzalémskou Bibli - standartní provedení - zelené: 650,- Kč; s označením knih: 765,- Kč; v kůži: 1400,- Kč; zmenšené vydání 750,- Kč. a malá Jeruzalémská Bible: 790,- Kč. Obal na bibli stojí 265,- Kč.
  • - ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se před začátkem bohoslužby u kříže před kostelem, kde budou svíce požehnány.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52