od 28.1. do 4.2. (5. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
28.1.
4. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Františka Michalicu, manželku a celou rodinu Michalicovu
10.00 Za Marii Uhrovu se vzpomínkou 20. výročí jejího úmrtí, zetě, sestru Jitku,
oboje staré rodiče a duše v očistci
   
PO
29.1.
     
17.30 Za Vítka Kraicingera, matku Ludmilu a duše v očistci
ÚT
30.1.
     
   
ST
31.1.
Památka sv. Jana Boska, kněze    
17.30 Za Žofii a Františka Vališovy, syna, oboje rodiče, za rodinu Tučkových,
dceru a vnuka, za rodinu Mrázkových, syna a duše v očistci
ČT
1.2.
   7.30 Zádušní mše svatá za Emila Čapku

2.2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 Za ženy z farnosti
SO
3.2.
   7.30 Za Annu Švirgovu se vzpomínkou 5. výročí úmrtí, oboje rodiče,
celou živou a zemřelou rodinu
NE
4. 2.
5. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za farní společenství
10.00 Za  Josefa Gajdu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí,
oboje rodiče s prosbou o ochranu Panny Mariea dar zdraví pro živou rodinu                                
   

Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan.
    Upřímné Pán Bůh odplať za Váš dar!

» Dnes v 18.00 hodin se koná v brněnské katedrále koncert
   kapely Spirituál kvintet pro donátory farností, kteří potvrdili svoji účast.

»  Od anonymního dárce jsme obdrželi 200,-Kč věnovaných na opravu varhan.
    Upřímné Bůh odplať!

»   Zítra (29.1.) po mši sv. v 18.15 hodin bude setkání členů FPR na faře.

»   Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech.

»   Ve čtvrtek dopoledne bude adorace do 11.00 hodin a večer od 20.00 do 21.00 hodin,

    prosím, abyste se zapisovali na dopolední adoraci do připraveného rozpisu služeb.

»  V pátek zahájíme večerní mši sv. požehnáním svící a průvodem do kostela, setkáme
   se před kostelem na náměstí – svíce budou připraveny, nemusíte nosit své vlastní.

11. 2. Světový den nemocných si připomeneme slavením svátosti pomazání nemocných při mši v 8 hodin a v 10 hodin.
Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní anebo až v době adventní. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52