leden od 3. 1. do 10. 1. - 1. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle po Narození Páně  od 3. 1. do  - 10. 1. 1. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3. 1.
2. neděle po Narození Páně 8.00 za Josefa Černého, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za farníky
15.30 jesličková pobožnost
PO
4.. 1.
Pondělí po oktávu narození Páně    
17.30 za manžele Hrabicovy, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ÚT
5. 1.
Úterý po oktávu narození Páně   Formační setkání kněží v Brně
   
ST
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ - doporučený svátek    
18.00 za Václava Šošku se vzpomínkou 40. výročí jeho úmrtí, manželku, dceru, zetě a Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
7. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 7.30 za farníky z neděle 10.1.
  9.00 hod. mše svatá v Břeclavi po ní setkání kněží děkanství na faře
19.00 společná animovaná ADORACE

8. 1.
Pátek po Zjevení Páně 14.00 pohřební mše za Marii Tučkovu
  večerní mše svatá nebude
19.00 příprava na biřmování (budeme na faře)
SO
9. 1.
Sobota po Zjevení Páně 7.30 za Annu Markovičovu, manžela, syna Zdeňka, staré rodiče a celou živou rodinu
   
NE
10. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Michala Uhra se vzpomínkou jeho nedožitých osmdesátých narozenin, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Zdeňka Černého, oboje rodiče, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. 1. 2016:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Anežka Tučková, ulice Komenského 

Tříkrálová sbírka 2015

  • - tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne 9. 1. 2015. Sraz ve 12.15 hod. ve společenském domě. Ve 13.00 hod. bude po společném foto rozeslání koledníků do ulic Lanžhota. Prosíme o účast co nejvíce koledníků - občerstvení zajištěno. Doprovod dospělých vítán.
  • - zveme všechny koledníky i s vedoucími skupinek ve středu na Slavnost Zjevení Páně na mši svatou v 18.00 hod., při které požehnáme kadidlo, vodu a tříkrálovou křídu. Při bohoslužbě bude také požehnání koledníkům.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52