leden od 31. 1. do 7. 2. - 5. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle v mezidobí  od 31. 1. do 7. 2. - 5. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
31. 1.
4. neděle v mezidobí 8.00 za Ludvíka Uhra se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
10.00 za Miloslava Svačinu, rodinu Svačinovu a Michalicovu a za farnost
   
PO
1. 2.
Pondělí 4. týdne v mezidobí    
17.30 za Jarmilu Mrázovu, manžela, celou zemřelou i živou rodinu
ÚT
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod
   
18.00 ! za ženy z farnosti
ST
3. 2.
Středa 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa   ve 14.00 hod. pohřeb v Kroměříži sestry M. Pavly Křivánková
18.00 ! přede mší se nezpovídá mše sv. za Vítka Kraicingera
ČT
4. 2.
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 7.30 za upevnění víry farníků
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných; v 18.30 hod. příprava snoubenců

5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
14.00 pohřeb pana Oldřicha Říhy
19.00 příprava na biřmování - na faře
SO
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.30 na poděkování všem, kteří se starají o nemocné členy rodiny nebo spoluobčany při mši svaté bude udílení svátosti pomazání nemocných místo 11. 2.
   
NE
7. 2.
5. neděle v mezidobí - Den modliteb za oběti obchodu s lidmi 8.00 za farníky
10.00 za Libora Vališe, Jana Švirgu a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. 1. 2016:

Oznámení:

  • - sbírka minulou neděli na opravy a údržbu kostela vynesla 18 773,- Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Další plánovaná sbírka na kostel bude na 1. neděli postní 14. 2. 2016
  • - v úterý na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se (nebude-li škaredé počasí) před začátkem mše svaté na náměstí před kostelem, kde budou svíce požehnány.
    - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer bude adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod.
    - na svátek Panny Marie Lurdské, to je ve čtvrtek 11. 2. letos nebude udílení svátosti pomazání nemocných. Světový den nemocných si připomeneme slavnením svátosti pomazání nemocných již v sobotu 6. 2. při ranní mši v 7.30 hod. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden (kromě středy) se bude vždy 20 min přede mší nebo po mši - podle potřeby - zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní anebo až v době adventní. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52