leden od 4. 1. do 11. 1. - 2. - týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle po Narození Páně od 4. 1.  do 11. 1. - 2. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 1.
2. neděle po Narození Páně  8.00 za farnost
10.00 za Annu Markovičovu, syna Zdeňka, Františka Straku, staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
15.30 vánoční besídka - zpívání u jesliček
PO
5. 1.
Pondělí po oktávu narození Páně    
17.30 na úmysl dárce (pí Uh.)
ÚT
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ   formační setkání kněží v Brně nebude
17.30 za Josefa Černého, oboje rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ST
7. 1.
Středa po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu, kněze    
17.30 za Jakuba Bartoše, manželku Františku a za celou živou a zemřelou rodinu
ČT
8. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně   mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá v Břeclavi

9. 1.
Pátek po Zjevení Páně    
18.00 za Františka Cipryse, dvoje staré rodiče, celou živou a zemřelou rodinu - mše svatá pro rodiče a děti
19.00 příprava na svátost biřmování
SO
10. 1.
Sobota po Zjevení Páně 7.30 za farnost z neděle 11.1.
   
NE
11. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Marii Horákovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, staré rodiče a duše v očistci
10.00 za Libora Vališe, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci  - při mši udílení svátosti křtu Zuzana Bartošová
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. 1.  2015:

Oznámení:

 • - v pátek od 19.00 hod. bude příprava na biřmování

Tříkrálová sbírka 2015

 • Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne 10. 1. 2015. Sraz ve 12.30 hod. ve společenském domě. Ve 13.00 hod. bude poženání koledníkům, foto a rozchod do ulic Lanžhota. Prosíme o účast co nejvíce koledníků - občerstvení zajištěno. Doprovod dospělých vítán.

Malé silvestrovské ohlédnutí

 • Statistika farnosti za rok 2014:

 • Svatby: 9 (2013 - 2); křty: 15 (6 chlapců a 9 děvčat; 2013 - 19); Pohřby: 17 (2013 - 28)
 • Účetní závěrka

 • Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony v roce 2014:    684 420,00 Kč (zde jsou i sbírky na mříž kostela - letos jen dvě: vánoční - 43 067,- Kč a 25 450,- Kč 16.3.; v roce 2012 a 2013 se v naší farnosti vybralo na mříž kostela 102 043,- Kč; faktura na mříž činila 157 330,- Kč)
 • z toho sbírky na opravy kostela a na mříž byly tedy dohromady v roce 2014: 242 529, Kč. (proběhla menší údržba; zpřehlednění el. rozvaděče; zpojení několika svítidel a dokončení el. rozv. na kůru - 42 571,- Kč)
 • z toho: odeslané sbírky a poskytnuté dary:
 • sbírka na bohoslovce   16 473,00 Kč
 • sbírka na misie   17 522,00 Kč
 • sbírka na charitativní účely   13 626,00 Kč
 • sbírka „Haléř sv. Petra“   11 771,00 Kč
 • sbírka Boží hrob   3 211,00 Kč
 • sbírka na církevní školství   12 760,00 Kč
 • sbírka na trpící křesťamy   10 885,00 Kč
 • příspěvek na potřeby diecéze   66 656,00 Kč
 • dary ostatní tuzemské   7 668,00 Kč
 • celkem (sl. 26)   160 572,00 Kč
 • Nájemné Vodafone a T-Mobile:                                  175 725,12 Kč
 • Bankovní účty (vč. deponovaných peněz) – zůstatky na konci období:
  1. číslo účtu   86-2458320267/0100      27 034,32 Kč
  2. číslo účtu   2979367319/0800        337 315,72 Kč
  celkem na účtech:                                           364 350,04 Kč
 • a v pokladně:                                                   20 322,00- Kč
 • podrobné vyúčtování bude ve stanoveném termínu zveřejněno. Děkujeme za vaši štědrost a spolupráci při opravách a jejich financování v uplynulém roce. Kdo by měl zájem je možné nahlédnout do účetních dokladů.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52