leden od 6. 1. do 13. 1. - 2. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ od 6. 1. do 13. 1. 2013 - 2. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6.1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 8.00 za Josefa Černého, oboje rodiče, živou i zemřelou rodinu
10.00 za farnost
  15.00 hod. koncert
PO
7.1.
Pondělí po Zjevení Páně,  nebo sv. Rajmunda z Penafortu, kněze    
17.30 za Boženu Valentovu, manžela, rodiče, neteř Marii aa duše v očistci
ÚT
8.1.
Úterý po Zjevení Páně    
14.30 pohřeb paní Marie Zvědělíkové
ST
9.1.
Středa po Zjevení Páně    
17.30 za Jakuba Bartoše, manželku Františku a za celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
10.1.
Čtvrtek po Zjevení Páně mše svatá nebude ! Setkání kněží z děkanství, začíná se mší svatou v 9. hod. v Břeclavi za farníky z 23.12.
   

11.1.
Pátek po Zjevení Páně    
18.00 za Ludmilu a Jana Bartošovy, jejich rodiče a za zdraví a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
SO
12.1.
Sobota po Zjevení Páně nebude na svůj úmysl za živou a zemřelou rodinu
  úklid kostela - 5. skupina
14.00 Pohřeb pana Františka Gála
NE
13.1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě i celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. ledna 2013:

Oznámení:

  • - dnes odpoledne v 15 hodin bude v kostele koncert chrámového sboru z Velkých Pavlovic pod vedením Mgr. Kosíka. Vstupné dobrovolné. Organizátorem je kulturní komise města.
  • - seminář na téma Nová evangelizace - Ve dnech 24. 2. – 2. 3. 2013 se bude v klášteře premonstrátů v Želivě konat seminář na téma Nová evangelizace. Povede jej irský kněz P. Pat Collins, CM, spoluzakladatel evangelizačního společenství Nové jaro a člen biskupské komise pro evangelizaci, kazatel a univerzitní profesor. Cílem týdenního kurzu je poskytnout přípravu a vzdělání těm, kdo touží evangelizovat, pomoci pochopit povahu nové evangelizace a probrat některé praktické způsoby jejího konkrétního uskutečňování. Podrobnosti, plakát a přihláška jsou k dispozici na https://www.zeliv.eu. Kontakt: e-mail , mobil 731 598 985.
  • - Škola chval - V lednu 2013 začne další ročník Školy chval. Jsi vedoucí scholy, hudebník nebo zpěvák při liturgii? Máš zájem se dále vzdělávat v hudební oblasti? Nabízíme Ti pět víkendů za rok, během nichž se Ti budou věnovat odborníci na jednotlivé nástroje, zpěv, ale i vedení sboru. Začínáme 18. ledna 2013 v DCŽM Mamre v Osové Bítýšce. Bližší informace nalezneš na webových stránkách https://www.brno.signaly.cz nebo si o ně můžeš napsat na adresu jelecek@biskupstvi.cz.
  • - Děti pomáhají dětem – seminář misijního vzdělávacího programu - Papežská misijní díla zvou na jednodenní seminář misijního vzdělávacího programu Děti pomáhají dětem, který je akreditován Ministerstvem školství. Program je určen především pro učitele základních škol, vychovatele a pedagogy volného času, speciální pedagogy a katechety, zúčastnit se však mohou i další zájemci. Cílem programu je seznámit děti s životem jejich vrstevníků v různých zemích a přiblížit jim potřebu vzájemné pomoci v dnešním globalizovaném světě. Má také umožnit dětem zamyslet se nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré pro jedince i pro společnost a mají křesťanské kořeny. Děti základních škol mají prostřednictvím programu realizovaného absolventy semináře možnost seznámit se interaktivním způsobem s aktuálními tématy v návaznosti na výukové programy ve školách. Předpokládáme, že program přispěje k posílení vědomí o jedinečnosti a potřebnosti každého člověka, bez ohledu na národnost, barvu pleti, či náboženskou příslušnost. Absolventi získají na závěr osvědčení, na základě kterého budou moci program realizovat. Seminář je poskytován zdarma. Seminář se uskuteční v sobotu 23. 2. 2012 od 9 do 15 hodin na Cyrilometodějské církevní základní škole Lerchova 65, Brno. Dotazy a přihlášky na adrese jana.zehnalova@gmail.com.
  • Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD
  • - Včera 5. 1. 2012 proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Upřímné Pán Bůh zaplať všem koledníkům, po sečtení na Městském úřadě je výsledek sbírky na  Charitu 85 601,- Kč. (loni 93 906,- Kč.) Sbírka trvá do 14. ledna 2012 a je tedy možné ještě přispět, ať složenkou nebo dárcovskou SMS: DMS KOLEDA 87 777. podrobnosti na internetových stránkách https://www.charita.cz/.
  • - děti, které se připravuji letos k 1. sv. přijímání si vezmou s sebou příští neděli na mši svatou v 10.00 hod. svoji křestní roušku.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52