leden od 8. 1. 2012 do 15. 1. 2012 - 2. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

 Svátek KŘTU PÁNĚ od 8. 1. 2012 do 15. 1. 2012 - 2. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE
8.1.

Svátek KŘTU PÁNĚ 8.00 za Cyrila Beneše, manželku, syna, zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci 
10.00 na poděkování za dar života a víry
14.30 Pobožnost dětí u jesliček
PO
9.1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí    
17.30 za Štěpána Pyskatého, dvoje rodiče a duše v očistci
ÚT
10.1.
Úterý 1. týdne v mezidobí ---  
   
ST
11.1.
Sttředa 1. týdne v mezidobí    
17.30 za Jakuba Bartoše, manželku Františku, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
12.1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí --- mše svatá v Lanžhotě nebude, bude v Břelavi při rekolekci v 9.00 hod. s přáním panu děkanovi k 70 rokům života
  kněžská rekolekce v Břeclavi po mši svaté

13.1.
Pátek 1. týdne v mezidobí nebo Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve     
17.30 za Václava Šošku, dceru, zetě a za dary Ducha svatého pro žijící rodinu
SO
14.1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického, staré rodiče a duše v očistci
   
NE
15.1.
2. neděle v mezidobí  8.00 za fanost
10.00 za Jana Hrnčíře
14.30 Slavnostní zahájení společné přípravy farnosti v rámci 2. roku - roku biřmování

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. ledna 2012:

Jubilanti:

85 let se dožila paní Marie Bartošová, ulice Komenského

- Včera 7. 1. 2012 proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Upřímné Pán Bůh zaplať všem koledníkům, po sečtení na Městském úřadě je výsledek sbírky na  Charitu 93 906,- Kč. Sbírka trvá do 14. ledna 2012 a je tedy možné ještě přispět, ať složenkou nebo dárcovskou SMS: DMS KOLEDA 87 777. podrobnosti na internetových stránkách https://www.charita.cz/.

- V pondělí 9.ledna v 18.15 hodin se koná schůzka lektorů na faře.

- V úterý 10. ledna v 18.30 hod. bude modlitební společenství na faře. Všichni jste srdečně zváni.

- Začátek ohlášených biblických hodin se posouvá o týden později.

- V pátek 13. ledna v 18.30 hodin bude na faře setkání biřmovanců.

- V sobotu 14. ledna v 18 hodin v kostele v Mutěnicích se uskuteční koncert skupiny Paprsky. Vstupné dobrovolné. Jste zváni.

- V rámci druhého roku přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013 v naší farnosti zahájíme příští neděli I.blok společné přípravy. Bude se jednat o 8 setkání - vždy ve čtvrtek v 18.30 hod. v kostele. Téma si bude možné vybrat a má nám napomoci k vlastní práci s Biblí.

Den Čas Setkání Téma "A" Téma "B" Téma "C"
15. ledna - neděle 14.30   slavnostní zahájení I. bloku přípravy - při něm je třeba vybrat jedno z nabízených témat
      Jak porozumět bibli - úvod do Starého zákona Jak porozumět bibli - úvod do Nového zákona Nad evangeliem podle Marka - metoda lectio divina prakticky
19. ledna - čtvrtek 18.30 I. Přístup a rámcový přehled Povaha Nového zákona Mk 1,14 - 20
2. února - čtvrtek

18.15 !

II. Izrael jako kmenová pospolitost - okolní svět SZ; původ víry v Jahva Nový zákon jako "Svatá písma" církve Mk 1,29 - 39
9. února - čtvrtek 18.30 III. Izrael jako stát (kolem 1000 - 586 př. Kr.) Působení Ježíše z Nazaretu - otázka historičnosti Ježíše z Nazaretu Mk 1,40 - 45
16. února - čtvrtek 18.30 IV. Izrael v době babylonského exilu Ježíšovo kázání Mk 2, 1 - 12
23. února - čtvrtek 18.30 V. Proroctví ve starém Orientě a  Izraeli Ježíš jako Mesiáš, Kristus Mk 1,12 - 15
1. března - čtvrtek 18.30 VI. Izrael v době Peršanů a Helénistů Zvěst o Ježíši Kristu - od ústní tradice ke vzniku Písma Mk 9,2 - 10
8. března - čtvrtek 18.30 VII. Mudroslovná literatura, kniha žalmů Vznik Novozákonních spisů - evangelia - Skutky apoštolů Jan 2,13 - 25
15. března - čtvrtek 18.30 VIII. Bůh Abrahámův, Izákův, ... Pavel a jeho listy Jan 3,14 - 21

II. blok společné přípravy začne po velikonočních svátcích a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování na slavnost Ducha svatého. Bude se jednat o 4. setkání. Téma: "Miniškola modlitby".

III. blok společné přípravy na podzim - podle domluvy a zájmu. Pro zájemce o přijetí svátosti biřmování budou všechny tři bloky přípravou k biřmování. Udílení svátosti biřmování bude koncem října v některé sousední farnosti - bude upřesněno.

Konec doby vánoční

- Po dnešní modlitbě před spaním končí doba vánoční - koledy, výzdoba, jesličky mohou v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela zůstat déle.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52