od 6.1. do 13.1. (2. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
6.1.
Slavnost Zjevení Páně
 
  8.00 Za rodinu Ficekovu a Regulyovu                                         
10.00 Za Boženu Šebetovskou k nedožitým 100. narozeninám,
manžela a rodiče Královy
   
PO
7.1.
     
17.30 Za Josefa Černého, oboje rodiče
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
ÚT
8.1.
     
   
ST
9.1.
     
17.30 Za Jarmilu Urbanovou, rodiče Steinerovy,
za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
ČT
10.1.
    7.30 Za vojáky padlé v 1. a 2. světové válce
   

11.1.
  18.15 Na vlastní úmysl ( rodina Bartošová)
SO
12.1.
    7.30 Za...
NE
13.1.
Svátek Křtu Páně   8.00 Za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě a celou zemřelou rodinu
s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Zdeňka Černého se vzpomínkou 5. výročí úmrtí, 
za celou živou a zemřelou rodinu Černou a Uhrovou
   

Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi dvakrát 1000,-Kč a 200,-Kč; jedenkrát 2000,-Kč
   a 100,-Kč věnovaných na opravu varhan. Dárcům ať Pán Bůh odplatí jejich štědrost!

»  Děkuji všem koledníkům a vedoucím skupinek Tříkrálové sbírky za jejich obětavou
    službu, Pán Bůh odplať také všem dárcům. Po skončení mše sv. je ještě možnost
    přispět do pokladniček u východů z kostela. Zítra ráno (7.1.) bude sbírka spočítána
    a výsledek oznámený na kabelové televizi, webových stránkách farnosti a v kostele.

» Ve čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce, společně
    zahájíme mší sv. v 9.00 hodin v kostele sv. Václava v Břeclavě.

»  V sobotu (12.1.) v 17.00 hodin se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie
    v Mikulčicích koncert za účasti sourozenců Špačkových, bude provedena Vánoční
    mše svatá Jana Jakuba Ryby. Vstupné je dobrovolné. Plakátek je na vývěsce kostela

»  Rozpis na zapisování úmyslů mší sv. v měsíci lednu je na stolku pod kůrem.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52