listopad od 1. 11. do 8. 11. - 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost VŠECH SVATÝCH   od 1. 11. do 8. 11. - 45. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH  8.00 za Rostislava Švirgu, rodiče z obou stran, duše v očistci a celou živou i zemřelou rodinu
10.00 za Anastázii Maděřičovu se vzpomínkou čtyřicátého výročí jejího úmrtí, manžela, dva zetě a celou živou rodinu
   
PO
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 7.00 na úmysl papeže
7.45 za všechny věrné zemřelé
17.30 za Marii Ciprysovu, manžela Jana a celou živou rodinu
ÚT
3. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka    
14.00 pohřeb pana Juraje Vengloviče
ST
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa    
17.30 za Jana Cipryse, jeho rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
5. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 14.00 pohřeb pana Stanislava Helešice
  od 8 hodin výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
18.30 setkání ekonomické a pastorační rady farnosti

6. 11.
Pátek 31. týdne v mezidobí   dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Ludmilu Uhrovu, manžela Oldřicha, celou živou i zemřelou rodinu
19.00 příprava na biřmování je přeložena na vhodnější termín
SO
7. 11.
Sobota 31. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie  7.30 za farnost z neděle 8.11.
   
NE
8. 11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé kněze a biskupy z Brněnské diecéze
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. listopadu 2015:

Oznámení:

  • - setkání ekonomické a pastorační rady farnosti proběhne ve čtvrtek v 18.30 hod. na faře

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • - dne v neděli 1. 11. odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost. Začneme v kostele (růženec a litanie za zemřelé a pak půjdemve ve 14.30 hod. průvodem na hřbitov. Na našem hřbitově se sejdeme u hlavního kříže ve 14.50 hod. ke krátké pobožnosti. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.

Pozvánka na setkání ekonomických rad farností s představenými diecéze

  • Biskupství brněnské informuje, že dne 13. listopadu 2015 proběhne v Telnici setkání členů ekonomickýcjh rad farností děkanství břeclavského, hodonínského, hustopečského, modřického a slavskovského s představenými diecéze.
  • Tématy bude směřování pastorace v brněnské diecézi, teze finančního plánu diecéze i farností, průběh majetkového vyrovnání mezi státem a církví a správa farního majetku. Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se následně obrátit na členy ekonomické rady ve vaší farnosti, kteří vám je rádi poskytnou.
  • Prosíme o modlitbu za toto setkání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52