listopad od 11. 11. do 18. 11. - 46. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

32. neděle v mezidobí - listopad od 11. 11. do 18. 11. - 46. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11.11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za Martina Škrobáčka, dceru, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 Za farníky - mše svatá zaměřená pro děti a rodiče
   
PO
12.11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka    
mše svatá nebude exercicie na Velehradě; za farnost - překlad z neděle 18.11. bude sloužena na Velehradě
ÚT
13.11.
Památka sv. Anežky České, panny mše svatá nebude exercicie na Velehradě; za farnost - překlad z 23.12.
--  
ST
14.11.
Středa 32. týdne v mezidobí   exercicie na Velehradě
17.30 mše svatá nebude - modlitba svatého růžence
ČT
15.11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve mše svatá nebude exercicie na Velehradě
   

16.11.
Pátek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny    
18.00 ! za Miloslava Poláčka, živou i zemřelou rodinu - mše svatá zaměřená pro rodiče a děti
SO
17.11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   mše svatá nebude od 8.00 hod. Diecézní setkání katechetů v Brně - mše sv. odpoledne s panem biskupem
  úklid kostela - 4. skupina - odpoledne
NE
18.11.
33. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Rabušice, rodiče a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
10.00 výroční za Antonína Tučka, rodiče, rodinu Mayerovu a za dar víry a zdraví pro žijící rodinu
  15.00 hod. setkání minitrantů na faře

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. listopadu 2012:

 • - po dobu exercicií duchovního správce na Velehradě se obracejte s žádostí o návštěvu nemocného či pohřbu na otce Slavoje Alexu do Tvrdonic, tel.: 420 603 484 585 anebo přímo na pana děkana Josefa Ondrářka do Břeclavi, tel.: 519 371 413.
 • - děti od 3 třídy nemají v pondělí náboženství - v pá je dětská
 • - kalandáře jsou již v zákristii

Jubilanti:

 • - 70 let se dožila paní Růžena Létalová, ulice Luční

Oznámení:

 • - v pátek v 18.00 hod. je mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti
 • - letošní Den Bible připadá na neděli 18. 11. 2012. - dobrovolná sbírka na biblický apoštolát letos nebude. V naší farnosti vzhledem k tíživé finanční situaci budeme příští neděli vybírat na dokončení úklidové místosti. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku víry

 • Přílohou těchto farních ohlášek je dekret Apoštolské penitenciárie Urbis et orbis – Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků, kterým Apoštolská penitenciárie, která má poslání řídit praxi udělování a užívání odpustků a povzbuzovat věřící k tomu, aby je správně chápali a živili v sobě zbožnou touhu po jejich získání, na základě žádosti Papežské rady pro novou evangelizaci a s pozorným zvážením Nóty k pastoračním směrnicím pro Rok víry vydané Kongregací pro nauku víry, stanovila ve shodě s úmyslem Svatého otce předpisy o udělování daru odpustků v průběhu Roku víry.
 • V návaznosti na tento dekret ustanoveje náš pan biskup Vojtěch Cikrle následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:
  • katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
  • kostel Jména Panny Marie ve Křtinách
  • kostel sv. Anny v Žarošicích
  • kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách
  • kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu
  • kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
  • kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna
  • bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sáz.
 • a současně stanovuji následující dny, kdy lze na kterémkoli posvátném místě, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:
  • slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2013
  • slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2013
 • Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Diecézní setkání katechetů

 • - V sobotu 17. 11. 2012 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici uskuteční Diecézní setkání katechetů. Tématem bude Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Přednášet budou prof. PhDr. Miloslav Pojsl, doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., ThLic. Mgr. Ing. Petr Cvrkal, SDB, Mgr. Marie Kučerová, FMA, a další. Podrobný program naleznete v zářijovém čísle Katechetického věstníku a na stránkách https://kc.biskupstvi.cz. Otec biskup a Diecézní katechetické centrum na toto setkání srdečně zvou všechny, kdo se v naší diecézi věnují výuce náboženství a katechetické službě v jejích různých podobách: katechety, katechetky, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Prosíme duchovní správce farností, aby dle možností podpořili účast svých katechetů na tomto setkání. Pro usnadnění organizace (i kvůli počtu obědů) prosíme účastníky, aby se přihlásili na Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského nejpozději do 12. 11. 2012 (telefon 533 033 227), e-mail ).
 • Mgr. Marie Špačková, vedoucí Diecézního katechetického centra

Den Bible

 • - Letošní Den Bible připadá na neděli 18. 11. 2012.
 • - Dobrovolná sbírka této neděle je určena na podporu biblického apoštolátu a dělí se přímo ve farnosti na dva díly.
  • • 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu, číslo účtu 1015502075/5500, variabilní symbol IČ farnosti,
  • • 75 % se zašle České biblické společnosti, číslo účtu 129876273/0300, variabilní symbol 9999.
 • České katolické biblické dílo nabízí pomůcky a další materiály pro práci s Biblí. Podrobné informace včetně možností objednání naleznete na https://www.biblickedilo.cz.
 • - V naší farnosti vzhledem k tíživé finanční situaci budeme vybírat na dokončení úklidové místosti. Děkujeme.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52