od 11.11. do 18.11. (46. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE.
11.11.
32.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za zemřelého syna Petra se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                   
   
PO
12.11.
Památka sv. Josafata, biskupa 
a mučedníka
   
17.30 ---
ÚT
13.11.
Památka sv. Anežky České, panny    
   
ST
14.11.
     
17.30 Za Barboru Prajkovu a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
15.11.
    7.30 Za 
   

16.11.
     
18.00 Za
Antonína Horáka, manželku, zetě, zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
  
SO
17.11.
Památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice
  7.30 Za Ludmilu Uhrovu, manžela  Oldřicha, rodiče z obou stran a celou živou rodinu
   
NE
18.11.
33.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii a Emila Čapkovi, živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Antonína Tučka, jeho rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                                                                                               
   

Oznámení:

»  V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. Cena za kus 60,-Kč.

»  Děkuji dvěma nejmenovaným dárcům  za dar 300,-Kč a 1500,-Kč na opravu varhan.
  Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!

» V kostele jsou pokladničky na Mikulášskou nadílku pro děti, děkuji všem,
  kteří mohou a chtějí do nich přispět svým darem.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52