od 8.11. do 15.11. (46. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE.
8.11.
32.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za                     
   
PO
9.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
   
ÚT
10.11.
Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
   
   
ST
11.11.
Památka sv. Martina, biskupa    
   
ČT
12.11.
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
   
   

13.11.
Památka sv. Anežky České,
panny
   
   
SO
14.11.
     
   
NE
15.11.
33.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za                                                    
   

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (na opravy kostela), vynesly celkem 23 700,-Kč.
   Od anonymního dárce jsme obdrželi 1000,-Kč na opravy kostela. Upřímné Bůh odplať!

» Dary donátorů farnosti činily v tomto roce 32 180,-Kč; doplatek farnosti činí
   59 000,-Kč. Všem donátorům upřímné Bůh odplať!

» Ve čtvrtek bude děkanátní setkání kněží – rekolekce, zahájíme společně
   mší sv. v 9.00 hodin v kostele v Hruškách.

» Do Batůžkového projektu Mary´s Meals jsme věnovaly 17 kompletních batůžků,
   děkuji všem, kteří se aktivně zapojily. U pokladničky jsou k rozebrání nové magnetky.

» V sobotu 16.11. se koná ve farnosti Moravská Nová Ves děkanátní ministrantský
   turnaj v sálové kopané. Ministranti z naší farnosti se budou také účastnit.

» V neděli 17.11. si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu,
   totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Symbolicky v 17 hodin
   11 minut se rozezní kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52