listopad od 13. 11. do 20. 11. - 46. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

33. neděle v mezidobí od 13. 11. do 20. 11. - 46. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 11.
33. neděle v mezidobí - Den bible 8.00 za Marii Čapkovu, živou a zemřelou rodinu
10.00 za Antonína Tučka se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí, jeho rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
   
PO
14. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí 17.30 za Josefa a Terezii Uhrovy, duše v očistci a celou živou rodinu
18.30 setkání rodičů prvokomunikantů
ÚT
15. 11.
Úterý 33. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve    
   
ST
16. 11.
Středa 33. týdne v mezidobí nebo sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny    
17.30 za Antonína Horáka, manželku a za celou zemřelou a živou rodinu
ČT
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice - státní svátek 7.30 za Barboru Prajkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   

18. 11.
Pátek 33. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla   15.30 konference o evangelizaci ve Zlíně
18.00 za farnost z neděle 13.11.
SO
19. 11.
Sobota 33. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30  
  konference o evangelizaci ve Zlíně
NE
20. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, rodiče Bartošovy a Šindarovy s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
10.00 za Marii a Jana Třetinovy, sourozence, rodiče a dvě dcery
  po mši udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. listopadu 2016:

Oznámení:

  • - příští neděli bude sbírka na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela,
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za váš finanční příspěvek na biblický apoštolát o dnešní neděli
  • - v pondělí po mši svaté v 18.30 hod. bude pravidelné setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání
  • - kruhy nad biblí budou tuto středu po mši svaté, tedy v 18.15 hod. na faře. Všichni jste srdečně zaváni
  • - vzadu u vchodu máte pozvánku na pouť do Medžugorje při 36. výročí zjevení Panny Marie v termínu od 21. 6. do 27. 6. 2017. Podrobnosti na letáčku. Zvou farníci z Tvrdonic.
  •  

Konference o evengalizaci

Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo, zvou na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční příští víkend 18. – 20. listopadu ve Zlíně. Je určena široké veřejnosti a lze se zúčastnit i části programu. Součástí budou zajímavé přednášky, svědectví, mše svatá a modlitební večery. S různými způsoby, jak mluvit s druhými lidmi o Bohu, nás seznámí např. Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala, P. Pavel Šupol a mnoho dalších. Sobotní mši svatou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. 
Přijďte si pro inspiraci, jakým způsobem hlouběji prožívat svou víru a jak se nebát s druhými lidmi mluvit o Kristu. Můžete využít nabídku stravování, ubytování a hlídání dětí. Přihlášky a informace najdete na www.credonadacnifond.cz.
 

 

- připomínáme každý pátek je mše pro děti a rodiče, v době adventní budeme s dětmi slavit tuto liturgickou dobu slavnostním průvodem s lucerničkami před začátkem mše svaté za zpěvu rorátů

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52