listopad od 15. 11. do 22. 11. - 47. týden

 POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

33. neděle od 15. 11. do 22. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 11.
33. neděle v mezidobí - Den Bible 8.00 za Františka Šestáka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Antonína Tučka, jeho rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodiny
   
PO
16. 11.
     
17.30 za Stanislava Třetinu se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, syna Michala, rodiče a žijící rodinu
ÚT
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice - státní svátek - - -  
   
ST
18. 11.
Středa 33. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla    
- - - mše svatá v Lanžhotě nebude
ČT
19. 11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
   

20. 11.
Pátek 33. týdne v mezidobí    
18.00 za Františka Gajdu, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu - mše svatá pro děti a rodiče
19.00 příprava na biřmování
SO
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7.30 za Zdeňka Třetinu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Třetinových a Němcových s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
22. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, celou zemřelou rodinu Bartošovu a Šindarovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Čapkovu, živou i zemřelou rodinu a za farnost
  porada děkanů s otcem biskupem na Vranově u Brna

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. listopadu 2015:

Jubilanti:

 • - 70 let se dožívá paní Božena Horká, ulice Mlýnská III. a paní Ludmila Machovičová, ulice Gagarinova

Oznámení:

 • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štedrost při dnešní sbírce na biblický apoštolát
 • - připomínáme každý pátek je mše pro děti a rodiče, v době adventní budeme s dětmi slavit tuto liturgickou dobu slavnostním průvodem s lucerničkami před začátkem mše svaté za zpěvu rorátů
 • - Tiskové středisko ČBK zveřejnilo prohlášení předsedy České biskupské konference kardinála Dominika Duky k teroristickým útokům, které se staly v noci na sobotu (13. listopadu 2015) v Paříži. Vyzývá také k rozeznění zvonů ve všech farnostech na památku obětí útoků.
  • Prohlášení předsedy České biskupské konference k teroristickým útokům v Paříži:
  • Jsem hluboce otřesen tím, co se stalo během včerejší noci v Paříži. Myslím v modlitbě na všechny, kteří ztratili život, všechny, kteří o něj dosud bojují, jejich rodiny a blízké.
  • Prožíváme velkou bolest. Věřím však, že i tuto bolest provází naděje, naděje v živého Boha, který se postaví proti všem, kteří znevažují chrám Ducha Svatého, jímž je každý živý člověk.
  • Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference
 •  
 • Kardinál Dominik Duka také vyzývá všechny farnosti, aby se v neděli 15. listopadu 2015 ve 12 hodin rozezněly na památku obětí útoků zvony ve všech kostelích. Prohlášení předsedy francouzské katolické biskupské konference k událostem ve Francii v českém překladu naleznete zde na https://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/francouzsky-arcibiskup-vime-ze-zlo-nebude-mit-posledni-slovo.html

Zákon o účetnictví – novela

 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, byl novelizován zákonem č. 221/2015 Sb. Tato novela, která byla rozeslána 10. 9. 2015 a nabývá účinnosti od 1. 1. 2016, přináší řadu změn, pro farnosti především v § 1f upravuje podmínky, při kterých je možno vést jednoduché účetnictví. Dle novely zákona může účetní jednotka, která je církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou, vést jednoduché účetnictví, pokud
  • a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
  • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.
 • Ing. Petr Zelenka, ekonom brněnské diecéze

Prodloužení platnosti Stanov děkanství

Dekretem čj. BB-2318/15 ze dne 30. 9. 2015 rozhodl Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, o prodloužení platnosti partikulárního zákona PZ 2.6: Stanovy děkanství a jeho orgánů, a to do 30. 9. 2016. (Stanovy děkanství je možné si pročíst na farním úřadě nanebo na https://www.biskupstvi.cz/partikularni-zakon).

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52