listopad od 16. 11. do 23. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

33. neděle v mezidobí od 16. 11. do 23. 11. -  47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16. 11.
33. neděle v mezidobí - Den Bible 8.00 za farnost
10.00 za Antonína Tučka, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a víry pro žijící rodinu
   
PO
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice - státní svátek    
- - - mše svatá nebude
ÚT
18. 11.
Úterý 33. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla    
   
ST
19. 11.
Středa 33. týdne v mezidobí    
14.00 pohřeb pana Ladislava Hrnčíře
ČT
20. 11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 7.30 za ...
   

21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
18.00 za Františka Rabušice, Františka Koska, rodiče a celou živou rodinu
SO
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 7.30 za farnost z neděle 23.11.
   
NE
23. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, rodiče Bartošovy a Šindarovy, duše v očistci a celou živou rodinu
10.00 za Marii Turečkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. listopadu 2014:

Jubilanti:

 • - 55 let manželství slaví manželé Anna a Bohumil Klvaňovi, ulice Bří Mrštíků

Oznámení:

 • - příští neděli 23. listopadu bude pravidelná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům.

DEN BIBLE

 • Dopis DOMINIKA KARDINÁLA DUKY, OP,
 • ke dni bible
 • v neděli 16. listopadu 2014
 • (Přečtěte prosím při všech bohoslužbách 33. neděle v mezidobí, dne 16. 11. 2014)
 • Vážení přátelé,
 • rok 2014 vyhlásila Česká biskupská konference Rokem rodiny. V říjnu se konal ve Vatikánu synod o rodině. Letošní Den Bible je tedy příležitostí k zamyšlení nad význa­mem Písma svatého v našich rodinách.
 • České katolické biblické dílo (ČKBD) se dlouhodobě snaží, aby Bible měla své pevné místo v životě rodin. Většina našich aktivit je zaměřena na rodiny – zejména biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postav. Praktická práce s Biblí dokáže v rodině oslovit všechny věkové skupiny.
 • V minulém roce ČKBD uspořádalo kurzy ve 30 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1200 lidí.
 • Prací Biblického díla je, aby správně rozuměli Písmu svatému všichni ti, kdo mají o četbu Bible zájem. Je to spojeno s organizací, zajišťováním aktivit, investováním pří­prav. Bez vaší podpory by však Biblické dílo nemohlo pokračovat ve své práci.
 • Chci dnes opět každému z vás poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 493.000 Kč a finanční prostředky jsme využili především pro práci s rodinami. Dnes vás opět prosím o vaši podporu pro příští rok.
 • Užitečné náměty pro slavení Dne Bible a další informace o aktivitách ČKBD se nacházejí na internetových stránkách .
 • S vděčností za vaši podporu a přáním hojných milostí ze života s Písmem svatým Vám žehnám
 •                                                                      
 •                                                                        Dominik kard. Duka, OP,
 •                                                                 předseda správního výboru ČKBD
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52