listopad od 18. 11. do 25. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

33. neděle v mezidobí - listopad od 18. 11. do 25. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18.11.
33. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Rabušice, rodiče a dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
10.00 výroční za Antonína Tučka, rodiče, rodinu Mayerovu a za dar víry a zdraví pro žijící rodinu
   
PO
19.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí    
17.30 za Ladislava Tučka, rodiče, rodiče Turečkových a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT
20.11.
Úterý 33. týdne v mezidobí    
   
ST
21.11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   15.30 hod. na faře misijní klubko
17.30 za Jana Třetinu, manželku Květoslavu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
  ihned po mši svaté Biblická hodina
ČT
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 7.30 za dvoje rodiče, dceru a vnučku Kristýnku
19.00 biblická hodina

23.11.
Pátek 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
18.00 ! za Jana Noska, manželku Ludmilu a za celou zemřelou a žijící rodinu - mše svatá pro rodiče a děti
  po mši svaté adorace s písněmi chval
SO
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 7.30 za Ludmilu Uhrovu, manžela Oldřicha, rodiče Uhrovy a Šestákovy a celou živou rodinu
14.00 udílení svátosti křtu
  úklid kostela - 5. skupina
NE
25.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, jeho rodiče, rodiče Šindarovy a za duše v očistci
10.00 za Marii Čapkovu, živou i zemřelou rodinu
14.30 svátostné požehnání - vstup do ADVENTU

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. listopadu 2012:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožila paní Emilie Ciprysová, ulice Vinohrady

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať na vaši štědrost minulou neděli při sbírce na mříž do vstupu kostela. Vynesla 18 960,- Kč.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši dnešní dobrovolnou sbírku na úklidovou místnost (místo sbírky na bibli)
  • - ve středu 21. 11. v 15.30 hod. mají děti na faře opět MISIJNÍ KLUBKO
  • - v pátek v 18.00 hod. je mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti
  • -  po mši svaté v pátek nás naše chola zve na adoraci doprovázenou písněmi chval, duchovním slovem a časem stišení před Nejsvětější svátostí
  • - na obvyklých místech jsou k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 2. 12.  v 16.00 hod.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52