od 17.11. do 24.11. (47. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
17.11.
33. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 Za Vlastimila Brantalíka, rodiče, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Na vlastní úmysl
   
PO
18.11.
     
   
ÚT
19.11.
     
   
ST
20.11.
     
17.30 Za Antonína Horáka, manželku, zetě
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
21.11.
Památka Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě
  7.30 Na vlastní úmysl
   

22.11.
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
   
 18.00 Za Marii Ciprysovu, manžela Jana a vnuka Josefa Baču
SO
23.11.
     7.30 Za Milana Fojtíka se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
matku, syna a staré rodiče
   
NE
24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále   8.00 Za...
10.00 Za Antonína Tučka, rodiče, rodinu Mayerovu a Šiškovu
s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
   

Oznámení:

» Tento týden od 19.11. do 24.11. budu na duchovních cvičeních v Králíkách,
   mše sv. a výuka náboženství (3. – 9. tř.) v těchto dnech nebude. V naléhavých
   případech můžete telefonovat na mobilní tel. číslo.

»  Děkuji lanžhotské chase za dar 3000,-Kč. věnovaných na opravu varhan. Upřímné
    Bůh odplať! Ve vyhlášených sbírkách na opravu varhan se doposud
    vybralo 663 000,-Kč.

»  V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti (9.12.)
    Dle svých možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím
    také o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem

»  Setkání členů farní pastorační rady bude v pondělí 26.11. po mši sv. v 18.15 hodin
    na faře.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52