listopad od 2. 11. do 9. 11. - 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ od 2. 11. do 9. 11. -  45. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 8.00 za všechny zemřelé
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
14.00 dušičková pobožnost v kostele a pak v 14.50 na hřbitově
PO
3. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka    
17.30 za Josefa a Terezii Uhrovy, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
ÚT
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa   9.30 hdo. - formační setkání kněží v Brně
   
ST
5. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí    
17.30 za Jana Cipryse, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci
ČT
6. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 7.30 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
- po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

7. 11.
Pátek 31. týdne v mezidobí   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Ladislava Tučka, rodiče, rodiče Turečkových, celou rodinu a duše v očistci a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
SO
8. 11.
Sobota 31. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 9.11.
   
NE
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 8.00 na úmysl papeže
10.00 za Ilju Koska, dar zdraví a víry pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. listopadu 2014:

Oznámení:

  • - dnes je mimořádná sbírka na pomoc trpícím lidem. Tato sbírka je dobrovolná a podle přání otce biskupa bude možné přispět po skončení bohoslužeb u východů z kostela
  • - dnes odpoledne ve 14.50 hod. je dušičková pobožnost na našem hřbitově, sejdeme se již ve 14.00 hod. v kostele a po modlitbě růžence a litanií půjdeme průvodem na hřbitov. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer pak od 20.00 hod.do 20.45 hod. Vudeme se modlit za trpící křesťany na celém světě
    - na 1.čtvrtek a 1. pátek v měsíci bude duchovní správce navštěvovat nemocné.
  • - v sobotu 8. listopadu 2014 od 8 do cca 16 hod. se uskuteční diecézní setkání katechetů, a to v Brně v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ul. č. 7. Otec biskup a Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského na toto setkání srdečně zvou všechny, kteří se v naší diecézi věnují výuce náboženství a katechetické službě v jejích různých podobách: katechety, katechetky, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Prosíme duchovní správce farností, aby dle možností podpořili účast svých katechetů na tomto setkání, jehož cílem je nejen trvalé vzdělávání se, ale také vzájemné sdílení, výměna zkušeností, inspirace a společná modlitba.
  • -  na příští neděli 9. 11. v 11.00 hod. jsme dostali pozvánku na slavnost vysvěcení benedefikovaného kostela Sv. archanděla Michaela v Ladné. Mši svatou a světící obřad vykoná otec biskup Vojtěch Cikrle. Plakátek je vzadu v kostele.

Povinnost sloužit mši svatou za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze – prodloužení

Podle tradice brněnské diecéze (povolení z Říma z roku 1928 a dalších let) dispenzuji na základě kán. 85 CIC všechny kněze, kteří mají povinnost sloužit mši svatou „pro populo“ (kán. 534 § 1 CIC), od této povinnosti v době od 3. do 8. listopadu a zároveň je zavazuji, aby místo tohoto úmyslu měli v téže době mši svatou za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze. Kněze, kteří nemají povinnost sloužení mše sv. pro populo, prosím, aby i oni podle svých možností tuto intenci v uvedené době aplikovali.
Platnost tohoto nařízení prodlužuji na dalších 5 let (viz též čl. 4 ACEB 09/1999). Biskup Vojtěch.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52