listopad od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, rodiče Bartošovy a Šindarovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 za Marii a Jana Třetinovy, sourozence, rodiče a dvě dcery
  po mši udílení svátosti křtu
PO
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   setkání děkanů  v 9.30 hod.s panem biskupem
17.30 za Martina Černého se vzpomínkou 40. výročí úmrtí, manželku, vnuka Vašíka, celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
ÚT
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice    
   
ST
23. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
- - - mše svatá nebude
ČT
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků   ranní mše svatá nebude !
13.00 pohřeb pana Josefa Butě

25. 11.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 14.45 pohřeb pana Jiřího Netopilíka
  před večerní mší slavnostní průvod děti s lucerničkami v předvečer adventu + zpěv "Rorátů"
18.00 za Petra Gála, jeho matku Marii se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, otce Antonína se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, stařenku Marii Kamenskou se vzpomínkou 20. výročí úmrtí s prosbou o Boží ochranu a zdraví pro žijící rodinu
SO
26. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie - - - mše svatá v Lanžhotě nebude, pohřební mše svatá v Brně - Slatině
   
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Šulákovu, se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, manžela Františka se vzpomínkou 35. výročí úmrtí, děti, vnuka, za celou zemřelou rodinu s prosbou o přímluvu Panny Marie za živou rodinu
10.00 za rodiče Škrobáčkovy. syna Pavla, dvoje staré rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. listopadu 2016:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá pan Petr Šindar, ul. MUDr. Kepáka

Oznámení:

  • - dobrovolná sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 9 079,- Kč, (loni 13 082,- Kč). Děkujeme štědrým dárcům
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela
  • - v pondělí má duchovní otec děkanské povinnosti, zastoupí ho v Brně otec místoděkan Lukáš z Poštorné, náboženství je jako normálně!!
  • - ve čtvrtek ráno bude mše svatá v 8.00 hod. Jsou na ni zvány především všechny maminky z farnosti, které jsou na mateřské dovolené anebo doma a mohou přijít. Po mši svaté bude možnost setkání maminek na faře u teplého čaje, kočárky je možné vzít na dvůr či do chodby fary. Společně budeme besedovat nad tím, jak dobře prožít s dětmi dobu ADVENTNÍ a VÁNOCE.
  • - v úterý ve středu a v sobotu mše svatá nebude
  • - Dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 4. 12. v 16.00 hod
  • - připomínáme, že v pátek je mše pro děti a rodiče, v době adventní budeme s dětmi slavit tuto liturgickou dobu slavnostním průvodem s lucerničkami před začátkem mše svaté za zpěvu rorátů. Slavnostní průvod bude již tento pátek 25. 11. - předvečer první neděle adventní

DOBA ADVENTNÍ

  • - příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Důležitá informace pro lektory - začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.