listopad od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, rodiče Bartošovy a Šindarovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 za Marii a Jana Třetinovy, sourozence, rodiče a dvě dcery
  po mši udílení svátosti křtu
PO
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   setkání děkanů  v 9.30 hod.s panem biskupem
17.30 za Martina Černého se vzpomínkou 40. výročí úmrtí, manželku, vnuka Vašíka, celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
ÚT
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice    
   
ST
23. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
- - - mše svatá nebude
ČT
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků   ranní mše svatá nebude !
13.00 pohřeb pana Josefa Butě

25. 11.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 14.45 pohřeb pana Jiřího Netopilíka
  před večerní mší slavnostní průvod děti s lucerničkami v předvečer adventu + zpěv "Rorátů"
18.00 za Petra Gála, jeho matku Marii se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, otce Antonína se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, stařenku Marii Kamenskou se vzpomínkou 20. výročí úmrtí s prosbou o Boží ochranu a zdraví pro žijící rodinu
SO
26. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie - - - mše svatá v Lanžhotě nebude, pohřební mše svatá v Brně - Slatině
   
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Šulákovu, se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, manžela Františka se vzpomínkou 35. výročí úmrtí, děti, vnuka, za celou zemřelou rodinu s prosbou o přímluvu Panny Marie za živou rodinu
10.00 za rodiče Škrobáčkovy. syna Pavla, dvoje staré rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. listopadu 2016:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá pan Petr Šindar, ul. MUDr. Kepáka

Oznámení:

  • - dobrovolná sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 9 079,- Kč, (loni 13 082,- Kč). Děkujeme štědrým dárcům
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela
  • - v pondělí má duchovní otec děkanské povinnosti, zastoupí ho v Brně otec místoděkan Lukáš z Poštorné, náboženství je jako normálně!!
  • - ve čtvrtek ráno bude mše svatá v 8.00 hod. Jsou na ni zvány především všechny maminky z farnosti, které jsou na mateřské dovolené anebo doma a mohou přijít. Po mši svaté bude možnost setkání maminek na faře u teplého čaje, kočárky je možné vzít na dvůr či do chodby fary. Společně budeme besedovat nad tím, jak dobře prožít s dětmi dobu ADVENTNÍ a VÁNOCE.
  • - v úterý ve středu a v sobotu mše svatá nebude
  • - Dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 4. 12. v 16.00 hod
  • - připomínáme, že v pátek je mše pro děti a rodiče, v době adventní budeme s dětmi slavit tuto liturgickou dobu slavnostním průvodem s lucerničkami před začátkem mše svaté za zpěvu rorátů. Slavnostní průvod bude již tento pátek 25. 11. - předvečer první neděle adventní

DOBA ADVENTNÍ

  • - příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Důležitá informace pro lektory - začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52