listopad od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - od 20. 11. do 27. 11. - 47. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20.11
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za farnost
10.00 za Ludmilu Zahrádkovu, rodiče, bratra a neteř
14.30 Úvod do adventní doby a svátostné požehnání
PO
21.11
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
18.00 ! za Františka Rabušice, rodiče a duše v očistci
ÚT
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice    
14.30 Pohřeb pana Antonína Tučka
ST
23.11.
Středa 34. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
17.30 za Jana Třetinu, manželku Květoslavu s prosbou o dar udraví pro celou živou rodinu
ČT
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků mše sv. nebude ! za Josefa Škrobáčka, manželku, zetě, Miroslava Tarhaje a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistvi
14.00 Pohřeb pana Ladislava Zonygy

25.11.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice    
17.30 za Martina Škrobáčka, dcery, oboje rodiče a duše v očistci

SO
26.11.

Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 na poděkování za 65 let společného života manželů Marie a Ladislava Ondryskových a za rodiče z obou stran
   
NE
27.11.
1. neděle adventní  8.00 za Zdeňka Šišku, rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Boženu Bartošovu, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro celourodinu
14.30 Kdy přijdeš? - vstup do doby adventní a svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 20. 11. 2011:

 • Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na splátku dluhu na opravu střechy a věže kostela.
 • Příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začáná také cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Dnes na obvyklých místech jsou k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše.
 • V pátek po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání biřmovanců - společenství mládeže.
 • V sobotu v 16:00, v předvečer 1. adventní neděle, se koná pod patronací Městského úřadu „Slavnost světla“, při které bude rozsvícen strom na náměstí a budou požehnány adventní věnce, symbol adventu. V neděli při ranní mši svaté požehnáme pak adventní věnec v kostele.
 • Děti od 3. třídy až do 6. třídy mají tento týden náboženství spojené. Všichni se sejdeme ve středu v 13.30 hod. na faře.
 • Sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 8 832,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Vyhlášení sbírky na brněnské televizní studio Noe Radia Proglas

(přečtěte prosím v ohláškách při bohoslužbách slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2011)

 • Milé sestry, milí bratři,
 • již od počátku založení nekomerční křesťanské televize Noe ji podporují věřící v brněnské diecézi svými modlitbami i finančními prostředky. V naší diecézi se děje mnoho událostí, které stojí za zaznamenání, a proto vzniklo v listopadu 2006 v prostorách užívaných Radiem Proglas v Barvičově ulici regionální studio Telepace. Starosti o provoz a vysílání však tehdy nedovolily činnost brněnského studia rozvinout podle plánů.
 • Biskupství brněnské a Radio Proglas se nyní rozhodly provoz studia oživit. Brněnské studio bude provozovat Radio Proglas v těsné spolupráci s televizí Noe, která je zásadním a rozhodujícím odběratelem natočených materiálů. Věřím, že tato varianta bude přínosná a umožní další prohlubování spolupráce médií, která vytvářejí křesťané.
 • Náklady dosahují v jednorázové vstupní investici částku 250 000 Kč, roční náklady devět set tisíc korun. Prosím vás o přispění na televizní studio Brno v mimořádné sbírce, která proběhne při všech bohoslužbách 1. neděle adventní (27. listopadu 2011).
 • Prosím také o vaše modlitby, aby se podařilo brněnské televizní studio uskutečnit a dále rozvíjet.
 • Ze srdce vám všem žehnám.                                                                   Váš biskup Vojtěch

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52