listopad od 22. 11. do 29. 11. - 48. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  od 22. 11. do 29. 11. - 48. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, celou zemřelou rodinu Bartošovu a Šindarovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Čapkovu, živou i zemřelou rodinu
  porada děkanů s otcem biskupem na Vranově u Brna
PO
23. 11.
Sobota 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
  mše svatá v Lanžhotě nebude - duchovní otec je na třídenním setkání děkanů
ÚT
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků   porada děkanů s otcem biskupem na Vranově u Brna
   
ST
25.11.
Středa 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice    
13.30 pohřeb paní Barbory Prajkové
ČT
26.11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 8.00 ! za rodiče a děti - na mši svatou jsou zvány zvláště maminky na mateřské dovolené
   

27. 11.
Pátek 34. týdne v mezidobí 18.00 za Františka Cipryse se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, syna, zetě, oboje rodiče a Boží ochranu pro žijící rodiny
19.00 příprava na biřmování
SO
28. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Annu Bartošovu se vzpomínkou 50. výročí jejího úmrtí, manžela, jejich děti a celou živou a zemřelou rodinu
   
NE
29. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Františka Rabušice se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, rodiče a duše v očistci a za farnost
10.00 za Zdeňka Šišku, rodiče a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. listopadu 2015:

Jubilanti:

 • - 75 let se dožívá paní Vlasta Uhrová, ulice Havlíčkova
 • - 50 let manželství slaví manželé Marie a Stanislav Kohoutovi, ulice Luční
 • - 55 let manželství slaví manželé Božena a Ladislav Polachovi,ul. Lesíčková

Oznámení:

 • - sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 13 082,- Kč. Děkujeme štědrým dárcům
 • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela
 • - upřímné Pán Bůh zaplať za dar 10 000,- Kč na opravu kostela od neznámého dárce
 • - v pondělí má duchovní otec děkanské povinnosti, náboženství bude mít jen 4. třída na faře a 3. třída ve škole. 5. a 6. tř. náboženství mít nebude
 • - ve čtvrtek ráno bude mše svatá v 8.00 hod. Jsou na ni zvány především všechny maminky z farnosti, které jsou na mateřské dovolené anebo doma a mohou přijít. Po mši svaté bude možnost setkání maminek na faře u teplého čaje, kočárky je možné vzít na dvůr či do chodby fary. Společně budeme besedovat nad tím, co mladé rodiny od farnosti očekávají a co jim můžeme v naší farnosti nabídnout.
 • - Dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 6. 12. v 16.00 hod
 • - na bočním oltáři je možné si ještě vzít malý dárek, jako výraz PODĚKOVÁNÍ za úklid kostela a pomoc. Je také možno si zakoupit vystřihovací betlém do vašich rodin s příběhy na každý den, Cena betléma je 74,- Kč. Vhoďte do pokladničky. Děkujeme.
DOBA ADVENTNÍ
 • - příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Důležitá informace pro lektory - začíná také cyklus C nedělního mešního lekcionáře.
 • - adventní věnce požehnáme již v pátek 27. 11. při mši svaté pro rodiče a děti, abyste mohli v rodinách začít dobu adventní v sobotu večer již s požehnanými adventními věnci. Při této dětské mši v pátek - "předvečer první adventní neděle" půjdeme již průvodem s adventními lucerničkami. Průvod s lucerničkami bude po celý advent každý pátek při dětské rorátové mši, jinak si mohou děti, které chtějí, nosit lucerničky i v ostatní dny adventu.
SVATÝ ROK MILOSRDENSVÍ
 • v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká, jde o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3).
 • - Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány.

Příspěvek na potřeby diecéze – druhá splátka

 • Prosíme duchovní správce jednotlivých farností o zaplacení druhé splátky příspěvku na potřeby diecéze za rok 2015 do 30. 11. 2015 na bankovní účet farnosti děkana. Otce děkany prosíme, aby částku za děkanství zaslali na bankovní účet biskupství číslo 1341625329/0800 u ČS, a. s., Brno, var. symbol ××××91011 (×××× je kód děkanství), do 15. 12. 2015, a zároveň aby zaslali soupisy podle jednotlivých farností (možno také e-mailem na adresu ekonom@biskupstvi.cz). Za naši farnost číní příspěvek na potřeby diecéze 38 742,- Kč.
 • Acta curiae episcopalis brunensis 10/2015

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52