listopad od 23. 11. do 30. 11. - 48. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE od 23. 11. do 30. 11. -  48. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8.00 za Jana Bartoše, rodiče Šindarovy, duše v očistci a celou živou rodinu
10.00 za Marii Turečkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí
   
PO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků    
17.30 za Antonína Horáka, manželku Helenu a za celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
25. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice    
   
ST
26. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí    
17.30 za Ludmilu a Jana Bartošovy, jejich rodiče a za dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
ČT
27. 11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí   za farnost z neděle 30.11.
14.30 pohřeb Zdeněk Třetina

28. 11.
Pátek 34. týdne v mezidobí 18.00 za zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochrany Panny Marie pro žijící rodiny - není dětská mše
18.45 ! začíná příprava na biřmování 
SO
29. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie - - - mše svatá nebude - od 9.00 hod. adventní duchovní obnova v Moravském Krumlově - mše bude za lanžhotskou farnost z neděle 30.11.
   
NE
30. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Františka Šuláka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Šulákovy a za celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu - Lukáš Uher, Klára Kachyňová

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. listopadu 2014:

Oznámení:

 • - v zákristii jsou již stolní kalendáře s křesťanskými svátky za 60,- Kč, a kalendáře na čtení 85,- Kč. Prosíme urychleně si je vyzvedněte, aby bylo možné doobjednat chybějící. Děkujeme. Po třeti neděli adventní již žádné kalendáře prodávat nebudeme - prožíváme již bezprostřední duchovní přípravu na svátky.
 • - v pátek 28. 11. nebude dětská mše
 • - příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • - vstupuujeme také do roku, kdy čeští a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který vyvrholí v Brně. Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku České republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne 17. října 2015 v Brně, na které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni a věřící lid celé naší země. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech, doproávzená šesti společnými tématy. Na každý měsíc od ledna do června 2015 je připraveno jedno:
  • leden – Eucharistie a jednota
   únor – Eucharistie a společenství
   březen – Eucharistie a solidarita
   duben – Eucharistie a evangelizace
   květen – Maria a Eucharistie
   červen – Slavení eucharistie
   • Slavení na třech úrovních:
    Farní 6 měsíců příprava ve farnostech + 7. 6. slavení slavnosti Těla a Krve Páně
    Diecézní pouť do Slavonic, diecézní konference
    Národní - 17.10. 2015, Brno
  • - podrobnosti i s materiály na https://www.nek2015.cz (Zde je také možno se již zaregistrovat a sdílet zkušenosti a ovoce z prožívání jednotlivých témat NEC 2015).
 • - od dnešní neděle jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka pro děti bude v neděli 7.12.v 16.00 hod.
 • -  na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete. Děti si donesou také adventní lucerničky. Půjdeme průvodem na začátku mše svaté každou adventní neděli v 10.00 hod. a vždy při dětské mši svaté v pátek.
Příprava na přijetí svátosti biřmování
V pátek 28. 11. 2014 po mši svaté začne příprava na svátost biřmování v naší farnosti, která bude, jak jste zvyklí v Lanžhotě, trvat dva roky. Po mši svaté si mohou biřmovanci již vyzvednou pomůcku k prvnímu roku přípravy YOUCAT - Příprava na biřmování. Cena je 99,99 Kč. Je možné si již přečíst na pátek první kapitolku. Prosíme, abyste doprovázeli naše biřmovance svými modlitbami.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52