od 25.11. do 2.12. (48. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále   8.00 Za Jana Bartoše, rodinu Bartošovu a Šindarovu
s probou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  rodiče Škrobáčkovy, syna Pavla, staré rodiče
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu 
   
PO
26.11.
     
17.30 Za Marii Ciprysovu, manžela Jana a vnuka Josefa Baču
ÚT
27.11.
     
   
ST
28.11.
     
17.30 Za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, dva syny, dceru, zetě, vnučku
a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
29.11.
    7.30 Za...
   

30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
18.15 Za rodiče Steinerovy, celou zemřelou rodinu a Boží pomoc
a požehnání pro živou rodinu
SO
1.12.
    7.30 Za Josefa Buťu se vzpomínkou 2.výročí úmrtí,
za živou a zemřelou rodinu
   
NE
2.12.
1. neděle adventní   8.00 Za Jana Třetinu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí, rodiče,
bratra Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  Boženu Bartošovu, rodiče, dar zdraví
a Boží požehnání pro celou živou rodinnu 
   

Oznámení:

»  Dnes večer v 18.00 hodin je možnost shlédnout na faře film Milionář z chatrče.
    Všichni jste srdečně zváni do filmového klubu!

»  Zítra (26.11.) bude setkání členů farní pastorační rady po mši sv. v 18.15 hodin na faře.

» V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti (9.12.)
   Dle svých možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím
   také o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem

» Příští neděli na začátku mše sv. budou požehnány adventní věnce (kostelní i ty, které
   si přinesete z domu). Brožurka Průvodce adventem je za 9.-Kč, částku můžete dát do
   pokladničky.

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, zahájení v 17.15 hodin
   modlitbou posvátného růžence, následuje mše svatá a požehnání poutníkům.

» Příští neděli budou kostelní sbírky na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš
   dar!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52