od 24.11. do 1.12. (48. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále   8.00 Za Františku Petrjánošovu a rodinu Michalovskou
10.00 Za Antonína Tučka, rodiče, rodinu Mayerovu a Šiškovu,
s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
   
PO
25.11.
     
   
ÚT
26.11.
     
   
ST
27.11.
     
   
ČT
28.11.
     
   

29.11.
     
   
SO
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
   
NE
1.12.
1. neděle adventní   8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Marii a Jana Třetinových, sourozence a dvě dcery                      
   
Oznámení:

» Tento týden budu na duchovních cvičeních v Krkonoších. Bohoslužby a výuka náboženství (3. – 9. tř.) 
   ve středu nebude. V naléhavých případech můžete volat na moje mobilní telefonní číslo.

»  Děkuji anonymnímu dárci za 1000,-Kč věnovaných na opravy kostela.

»  V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti (8.12.)
    Dle svých možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím
    také o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem.

» Na stolcích jsou petiční listy za Ústavní ochranu vody a půdy, které můžete podepisovat,
   děkuji všem, kdo tak učiní.

» Příští neděli na začátku mše sv. budou požehnány adventní věnce (kostelní i ty, které
   si přinesete z domu).  

»  Příští neděli budou kostelní sbírky na církevní školství. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Brožurka Průvodce adventem je za 9.-Kč, částku můžete vhodit do kostelních pokladniček.

» Cenová nabídka na projektovou dokumentaci opravy fasády kostela činí 62 000,-Kč; k tomu je
   nutné ještě připočítat geodetické zaměření kostela za 20 000,-Kč. Upřímné Bůh odplať za každý
   Váš mimořádný dar!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52