od 24.11. do 1.12. (48. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále   8.00 Za 
10.00
Za Antonína Tučka,jeho rodiče, rodinu Mayerovu a Šiškovu s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu                                                                                                      
 
   
PO
25.11.
     
17.30 Za
ÚT
26.11.
     
   
ST
27.11.
     
17.30 Za
ČT
28.11.
    7.30 Za
   

29.11.
     
18.15 Za 
SO
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola   7.30 Za
   
NE
1.12.
1. neděle adventní   8.00 Za 
10.00 Za Marii a Jana Třetinových, sourozence a 2 dcery                                                                                                              
   

Oznámení:

»  Dnes večer v 18.00 hodin je možnost shlédnout na faře film Milionář z chatrče.
    Všichni jste srdečně zváni do filmového klubu!

»  Zítra (26.11.) bude setkání členů farní pastorační rady po mši sv. v 18.15 hodin na faře.

» V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti (9.12.)
   Dle svých možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím
   také o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem

» Příští neděli na začátku mše sv. budou požehnány adventní věnce (kostelní i ty, které
   si přinesete z domu). Brožurka Průvodce adventem je za 9.-Kč, částku můžete dát do
   pokladničky.

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, zahájení v 17.15 hodin
   modlitbou posvátného růžence, následuje mše svatá a požehnání poutníkům.

» Příští neděli budou kostelní sbírky na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš
   dar!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52