od 25.11. do 2.12. (48. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále   8.00 Za Jana Bartoše, rodinu Bartošovu a Šindarovu s probou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  rodiče Škrobáčkovy, syna Pavla, staré rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu 
   
PO
26.11.
     
17.30 Za Marii Ciprysovu, manžela Jana a vnuka Josefa Baču
ÚT
27.11.
     
   
ST
28.11.
     
17.30 Za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, dva syny, dceru, zetě, vnučku a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
29.11.
    7.30 Za farní společenství
   

30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
18.00  za rodiče Steinerovy, celou zemřelou rodinu a Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu
SO
1.12.
    7.30 Za
   
NE
2.12.
1. neděle adventní   8.00 Za Jana Třetinu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče, bratra Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o dar zdraví a ochrany Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  Boženu Bartošovu, rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinnu                                                                                                            
   

Oznámení:

»  Dnešní kostelní sbírka je na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  V pondělí po mši sv. v 18.15 hodin bude setkání členů farní pastorační rady na faře.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
  bude adorace dopoledne do 11.00 hodin a večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» V kostele jsou pokladničky na Mikulášskou nadílku pro děti, děkuji všem,
  kteří mohou a chtějí do nich přispět svým darem.

»   Příští neděli na začátku mše sv. bude žehnání věnců, kostelního i těch, které
  si přinesete. Brožurka Průvodce adventem je za 9,- Kč, možno vložit do pokladniček.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52